Skip til primært indhold

Stor TTRN-konference om telemedicin

I disse dage holder TTRN (Transatlantic Telehealth Research Network) sin årlige konference om telemedicin – denne gang på Aalborg Universitet i København.

TTRN er et samarbejde på tværs af Atlanten, hvor forskere indenfor telemedicin lærer af hinandens erfaringer og ideer fra meget forskellige sundhedssystemer.

Deltagerne til konferencen kommer fra 11 forskellige lande, så der er rig mulighed for at blive klogere på ikke bare danske og amerikanske resultater og løsninger, men også fra andre dele af verden. Alan Leventhal, den amerikanske ambassadør i Danmark slog også vejen forbi konferencen sammen med to sundhedsdiplomater.

CIMT bredt repræsenteret

Kristian Kidholm, forskningsleder og professor i CIMT samt medlem af både scientific committee og organising committee for konferencen, var ordstyrer ved to poster sessions og holdt en key note præsentation om udfordringer ved den digitale transformation, og hvordan man kan håndtere dem i praksis. En af hans centrale pointer var, at usikkerhed om kvaliteten af videosamtaler hos de sundhedsprofessionelle kan være en barriere for udbredelsen af denne type behandlingstilbud. Der er behov for uddannelse af personalet og kendskab til de mange studier med positive resultater, for at vi lykkes med implementeringen af videosamtaler til patienter.

Ph.d.-studerende Camilla Littau Nielsen fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospitalet på Odense Universitetshospitalet præsenterede resultaterne fra sine studier af mental sundhed hos forældre til børn med kræft, ligesom ph.d.-studerende Rasmus Søgaard Hansen præsenterede sit projekt om AI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen.

Desuden holdt Jane Clemensen, professor og seniorforsker i CIMT, oplæg om compassion i sundhedsvæsenet og databasen for evidensbaseret telemedicin blev også præsenteret ved konferencen af MTV-konsulent Ida Wagner Svendsen.

APPFWU02V