Skip til primært indhold

Ny artikel om kunstig intelligens til billeddiagnostik

Kunstig intelligens (AI) har potentiale som værktøj, der kan øge effektivitet og kvalitet af billeddiagnostik efter screening for brystkræft.

I dag består screening for brystkræft af en standardiseret højkvalitetsrøntgenoptagelse af hvert bryst, som granskes af to mammaradiologer, og i tilfælde af uenighed foretages en tredje granskning. Det er i sagens natur ressourcekrævende, og derfor undersøges potentialet for at anvende AI i granskningen af billederne i et nyt forskningsprojekt.

Artiklen beskriver, hvordan kunstig intelligens (AI) har potentiale til at effektivisere brystkræftdiagnostik i screening. Moderne teknologi, bl.a. algoritmer til billedanalyse og nye grafikprocessorenheder gør det muligt at opnå performance på menneskeligt niveau, og kommercielle AI-systemer er allerede i brug på verdensplan.

AI udgør således et lovende element ift. at aflaste screeningsprogrammerne uden at gå på kompromis med kvaliteten, og på sigt vil AI måske kunne erstatte den ene radiolog i granskningen af billeder. Den danske mammografiscreening har med sine organiserede databaser god grobund for klinisk validering af AI-løsninger forud for implementering.

Artiklen er skrevet af Mohammad Talal Elhakim, Ole Graumann, Lisbet Brønsro Larsen, Mads Nielsen og Benjamin Schnack Rasmussen. Læs artiklen “Kunstig intelligens til cancerdiagnostik i brystkræftscreening” her.

APPFWU01V