Omkostningseffektivitetsanalyse af VR8

Projektet VR8 skal udvikle en metode til behandling af voksne angstpatienter ved hjælp af Virtual Reality (VR). VR har tidligere vist sig at være et effektivt værktøj til netop eksponering af angstpatienter, men der mangler forskning i, hvordan man bedst kan bruge VR til at skabe bedre og mere individuel behandling. VR8 vil koble et automatisk bio-feedbacksystem til VR-terapien, hvor patientens angstniveau måles gennem blandt andet puls, sved og øjenbevægelser.

VR8-projektet består af fem arbejdspakker, som udgør forskellige trin i udviklingen, evalueringen og implementeringen af VR-terapien. Omkostningseffektivitetsanalysen er den femte og sidste arbejdspakke.

MÅL

Analysen af omkostningseffektivitet vil vise, om investeringen i behandling i VR8 giver en samfundsmæssig gevinst på længere sigt ved blandt andet at få patienter i arbejde igen. Analysen vil inkludere direkte omkostninger forbundet med patienternes brug af sundhedssystemet samt indirekte omkostninger såsom tabt arbejdskraft.

Omkostningsstudiet baseres på resultaterne fra et randomiseret studie af de kliniske effekter. Der vil derudover blive indsamlet data fra patienterne om:

  • Tidsforbrug brugt på VR-behandlingen
  • Anden behandling i psykiatrien
  • Behandling hos egen læge
  • Arbejde
  • Sygefravær fra arbejde

Derefter beregnes de gennemsnitlige omkostninger ved behandling og indirekte omkostninger i form af sygefravær fra beskæftigelse. Omkostningerne sammenholdes med de kliniske data om behandlingens effekt for derved at beregne forholdet mellem omkostning pr. patient og behandlingens effekt.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2024

PARTNERE

Projektet ledes af Center for Digital Psykiatri (CEDIP). Øvrige partnere er iMotions, Mærsk McKinney-Møller Instituttet og Klinisk Institut samt Institut for Psykologi på Syddansk Universitet (SDU).

CIMT er arbejdspakkeleder på Arbejdspakke 5: Omkostningseffektivitetsanalyse.

EKSTERN FINANSIERING

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d. | (+45) 2979 6704 | [email protected]