Skip til primært indhold

VR Trainer

Det sygeplejefaglige personale på Afdeling for medicinske mave- tarmsygdomme, afdeling S på Odense Universitetshospital oplever, at de mangler tid, ressourcer og overskud til at give og modtage oplæring i en lang række sygeplejefaglige procedurer. Det skaber utryghed hos den enkelte, udfordrer patientsikkerheden og kan resultere i, at personalet ikke har den forventede faglighed.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2020
Slut: februar 2021

Virtual reality har i andre brancher vist sig at være et godt redskab til at træne og simulere nye arbejdsgange, procedurer, systemer og teknologier for at øge læringsudbyttet og sikre en virkelighedsnær læringsoplevelse.

MÅL

Formålet med projektet var at teste og videreudvikle prototypen VR Trainer til virtuel simulering af en sondeanlæggelse i et praksis- og virkelighedsnært 3D-miljø, så den ville stemme helt præcist overens med den i forvejen meget nøje beskrevne procedure for sondeanlæggelse. Projektet skulle desuden teste, hvordan VR Trainer kan indgå som et supplement til uddannelse og opkvalificering af det sygeplejefaglige personale. Projektet skulle øge den faglige kvalitet samt have fokus på patientsikkerhed, tryghed og ensartethed ved anlæggelse af sonde.

Sygeplejersker med stor erfaring og forskellig teknologiforståelse skulle i testforløbe bidrage med uvurderlig viden for at sikre, at proceduren blev udført korrekt. De ville desuden bringe deres erfaringer med kommunikation og patientinvolvering i spil. Sygeplejen i Nordfyns Kommune og undervisere og studerende fra UCL ville i den sidste testfase kvalificere VR Trainer og komme med deres input til, hvordan prototypen yderligere kunne justeres for præcist at matche behovene for færdighedstræning i kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Brugeren af VR Trainer ville blive guidet gennem proceduren, så den udføres forsvarligt og korrekt ved hjælp af feedback fra speak og visuelle virkemidler. VR Trainer var udviklet med forankring i kendte mekanismer fra digital spiludvikling, hvor der benyttes elementer til at guide og belønne brugeren, når den ønskede brugeradfærd opnås. Med VR Trainer ville personalet kunne genopfriske og afprøve proceduren og kan fejle uden konsekvenser.

Ambitionen var, at VR Trainer fremadrettet skulle videreudvikles og udbygges med flere sygeplejefaglige arbejdsprocedurer.

RESULTATER

Virksomheden Wacky har gennemført evalueringen af projektet og konkluderer, at den virtuelle træning kan fungere som et godt alternativ til sidemandsoplæring og de læringsværktøjer, man allerede har i dag.

Der mangler fortsat evidens for at kunne dokumentere læringsudbyttet, og for at kunne implementere teknologien skal der etableres arbejdsgange ift. IT, jura, hygiejne m.m.

Projektet VR Trainer har bidraget til vigtig viden om teknologiens modenhed, herunder skabt generel opmærksomhed om brugen af VR i et sundhedsperspektiv til både patienter og personale.

PARTNERE

UCL, Nordfyns Kommune og Wacky Studio var partnere på projektet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret med 1.011.584 kr. fra Syddansk OPI-pulje, der bestod af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V