Virtuelt Museum med VR

En indlæggelse medfører ofte mange bekymringer og udfordringer og kun få muligheder for adspredelse. Hvis patienten er langt fra sine pårørende eller under epidemier som covid-19, kan patienterne desuden være afskåret fra besøg. Det kan være både fysisk og psykisk belastende, og de manglende besøg kan føre til følelsen af social eksklusion og ensomhed. Patienters mentale tilstand har betydning for deres sygdomsforløb, og det virtuelle museum er et forsøg på at give positive oplevelser og fjerne fokus fra bekymringer under sygdom og indlæggelse.

MÅL

Projektet ville undersøge, om et besøg på virtuelt museum kan forbedre patienters mentale sundhed og livskvalitet under en indlæggelse ved at fjerne fokus fra udfordringer og bekymringer. Desuden skulle projektet undersøge VR-teknologiens modenhed, og om det er muligt at implementere VR og de muligheder, teknologien giver, på en sengeafdeling.

Projektet gjorde det muligt for indlagte patienter på udvalgte afdelinger at bevæge sig rundt til værker på Kunstmuseum Brandts via et VR-headset. Her kan man undersøge hvert enkelt værk fra 2-3 positioner og få uddybende information om værket via lyd, billeder, tekst og speak.

Indtil videre udvikles en prototype, som kan videreudvikles afhængigt af projektets resultater.

Målgruppen for projektet er patienter indlagt på Hæmatologisk Afdeling, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme og på Sygehusenheden Ærø.

RESULTATER

Projektet er afsluttet, men afventer stadig data og erfaringer til evaluering.

PROJEKTPERIODE

Start: september 2020
Slut: marts 2021

LÆS MERE

Virtuelt Museum blev omtalt  i radioprogrammet Kulturen på P1 den 20. august 2020. Hør klippet fra udsendelsen her.

PARTNERE

,

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Mads Thorup Langelund

Mads Thorup Langelund

Innovationskonsulent | (+45) 2144 9924 | [email protected]