Videotolkning

Tolkning beskåret til web

Videotolkning er en del af den daglige drift på de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH). Videotolkning er en forholdsvis ny service, som bruges ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere med personalet.

Implementeringen af videotolkning skete som del af et nationalt projekt fra 2009 til 2011. I efteråret 2014 udgjorde videotolkning 88 % af det samlede antal tolkninger på OUH.

MÅL

Forventningerne til videotolkning var bl.a. at kunne undgå brugen af pårørende som tolke samt undgå spild af tid og ressourcer i forbindelse med transport og udeblevne patienter.

RESULTATER

Alt i alt er både patienter og personale glade for videotolkning, som begrænser brugen af pårørende som oversættere. Det reducerer også risikoen for, at tolken og patienten kender hinanden fra nærmiljøet, hvilket kan give etiske problemer og skabe pinlige situationer.

Med videotolkning kan en fysisk undersøgelse gennemføres med tolkning, da kameraet kan slukkes eller dækkes til, uden at man mister lyden.

Videotolkningen er en fordel for ”små” sprog, da man ikke længere er afhængig af, at der er en tolk i nærområdet. Videotolkning gør det også muligt i højere grad at tilbyde akutte tolkninger, da tolken blot skal være ledig og ikke skal bruge tid på at transportere sig til hospitalet.

En ekstra fordel er, at bookingprocessen er blevet gjort digital. Det gør det lettere for hospitalet at holde øje med og kontrollere brugen af tolke, og det er blevet nemmere for afdelingerne at gennemse og ændre deres bookinger.

Eva Lund

DATO

Start: 2009
Slut: 2011

VIDEOTOLKNING

Videotolkning er tolkebistand leveret via videokonference. Ved tolkning via video kan patient, læge og tolk se og høre hinanden, men tolken er ikke fysisk tilstede. Videotolkning er tilgængelig for stort set alle sprog, inkl. tegnsprog.

PARTNERE

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Eva Lund

Eva Lund

Innovationskonsulent | (+45) 6088 1811 | [email protected]