Skip til primært indhold

Udvikling af model for tele-palliation

Tele-palliation som supplement til specialiseret palliativ pleje er et relativt nyt fænomen og ændrer måden, hvorpå vi lindrer ved livstruende sygdom.

PROJEKTPERIODE

Start: Januar 2021
Slut: December 2026 (deltids-ph.d.)

I både Danmark og udlandet overstiger det nuværende behov for palliation (lindring ved livstruende sygdom) specialisternes mulighed for at tilbyde palliativ pleje. Og behovet vil stige i fremtiden på grund af en voksende ældre befolkningsgruppe, forbedrede behandlinger og flere, der lever med flere kroniske sygdomme.

Studier har vist at tele-palliation understøtter pleje af patienterne i eget hjem og gør det muligt for pårørende at deltage i konsultationer, letter adgangen til specialister og er effektivt i forhold til omkostningerne. Stigningen i anvendelsen af telemedicin under covid-19-pandemien har demonstreret potentialet for og mulighederne med tele-palliation.

På trods af disse fordele findes der barrierer for at anvende tele-palliation, fx en følelse af manglende personlig kontakt, manglende interesse i at prøve noget nyt, ringe ledelse af forandringsprocessen, datasikkerhed, økonomisk godtgørelse og tekniske udfordringer. Det er med til at forsinke udbredelsen af tele-palliation og begrænser patienters og pårørendes adgang til palliativ pleje.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet er at udvikle en international model for tele-palliation ved:

  • en systematisk gennemgang af litteraturen om tele-palliation
  • at afholde workshops i samarbejde med interessenter for at kunne udvikle en model for tele-palliation
  • at undersøge om modellen for tele-palliation er gennemførlig i klinisk praksis og accepteres af brugerne

I projektet afgrænses tele-palliation til videokonsultationer.

At forstå metoder og omfang for tele-palliation, inklusiv muligheden for at tilbyde telemedieret empati og medfølelse, samt passende timing af interventionen kan være med til at fjerne eller mindske barriererne for at anvende tele-palliation, øge udbyttet for patienter og pårørende og øge udbredelsen af tele-palliation.

PARTNERE

Projektet gennemføres på Sygehus Sønderjylland. Dataindsamling sker hos de palliative centre i Sønderborg og Odense og i Brisbane, Australien.

Projektet er et ph.d.-projekt af Eithne Hayes Bauer. Se Eithne Hayes Bauers publikationer på sdu.dk.

Hovedvejleder er professor Karin Brochstedt Dieperink, Klinisk Institut, OUH, Forskningsenhed for Onkologi. Medvejledere er Georg Bollig, Frans Brandt Kristiansen og Anthony C. Smith.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet (SDU).

Eithne Hayes Bauer

Eithne Hayes Bauer

Sygeplejerske, ph.d.-studerende

Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland


(+45) 7997 3086
APPFWU01V