Udpegning og implementering af velfungerende telemedicin

I 2019 aftalte Regeringen og Danske Regioner, at en ny finansieringsmodel skulle indføres for danske sygehuse. Den nye finansieringsmodel havde bl.a. øget fokus på brug af digitale sundhedsteknologier, herunder telemedicin, til danske patienter.

Der manglede dog overblik over både klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og økonomiske konsekvenser for telemedicin, så det burde ikke indføres ukritisk.

MÅL

Formålet med projektet var at udpege velfungerende telemedicin fordelt på de forskellige lægelige specialer ud fra

  1. en gennemgang af den videnskabelige litteratur
  2. kontakt med projektledere fra stadigt aktive teknologier fra MedComs telemedicinske landkort og
  3. gennemførelse af interviews med nøglepersoner inden for telemedicin i landets fem regioner

DATO

Start: august 2019
Slut: maj 2020

LÆS MERE

Læs mere om kortlægning af telemedicin på MedComs telemedicinske landkort.

EKSTERN FINANSIERING

,

KONTAKT

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

MTV-Konsulent | (+45) 5152 6692 | [email protected]

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Faglig koordinator, MTV-konsulent | (+45) 3046 0895 | [email protected]