Sikkerhed og effekt af anvendelse af trykbølger til behandling af diabetisk nyresygdom

Patienter med diabetes er i risiko for at udvikle flere forskellige komplikationer til deres sygdom, herunder diabetisk nyresygdom som ses hos op mod 40% af alle med diabetes. Ved diabetisk nyresygdom ses en gradvist aftagende nyrefunktion, og diabetes er den hyppigste årsag til svigtende nyrefunktion med behov for dialyse eller nyretransplantation. Diabetes udgør en voksende andel af befolkningen (230.000 danskere i 2012), og der er derfor et udtalt behov for at udvikle nye metoder til at behandle diabetisk nyresygdom.

Trykbølger er en ny og skånsom form for behandling, som er vist at kunne genoprette funktionen af forskellige organer og væv. Det er vist i et forsøg med grise, at trykbølger kan forbedre nyrefunktionen efter at nyrerne har været udsat for iltmangel. Vi har tidligere udført behandlinger med trykbølger hos mus med diabetes, hvilket førte til dannelse af flere blodkar i nyrerne. De samme positive effekter af trykbølger er vist ved andre kroniske sygdomme – herunder for eksempel iskæmisk hjertesygdom, diabetiske fodsår og impotens hos mænd.

MÅL

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvorvidt behandling med trykbølger kan anvendes som en ny behandling af diabetisk nyresygdom. Det er første gang at trykbølgebehandling forsøges hos mennesker til behandling af kronisk nyresygdom. På sigt vil perspektivet være at forhindre eller udskyde svigtende nyrefunktion og behov for dialyse hos patienter med diabetes.

Vi vil behandle 30 patienter med moderat nedsat nyrefunktion som følge af diabetes. Behandlingerne foretages to gange om ugen i tre uger (seks behandlinger i alt). Begge nyrer behandles med trykbølger, og hver behandling tager ca. 40 minutter. Selve behandlingen foregår med patienten liggende på et leje, og herunder findes et terapihoved som danner trykbølgerne. Vi sikrer med ultralydsscanning at trykbølgerne fokuseres mod nyrerne.

Patienterne følges i halvandet år efter behandlingerne.

Knud Bonnet Yderstræde

DATO

Start: 1. januar 2015
Slut: 17. december 2020

Projektet er et ph.d.-projekt af læge Sune Møller Skov-Jeppesen, Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH.

Skriv til Sune

KONTAKT

Knud Bonnet Yderstræde

Knud Bonnet Yderstræde

Seniorforsker, overlæge, lektor | (+45) 6541 3427 | [email protected]