Skip til primært indhold

TO:MOVE – ICU

Optimering af MObilisering hos mekanisk VEntilerede patienter – et brugerperspektiv på rehabilitering.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2023

I Danmark behandles ca. 30.000 patienter årligt på intensivafdelinger med store fysiske og psykiske sundhedsudfordringer til følge, nedsat livskvalitet og vanskeligheder med at genoptage hverdags- og arbejdsliv.

Tidlig mobilisering, allerede under intensivindlæggelsen, har vist positiv effekt på patienternes funktionsevne og muskelstyrke, samt færre begrænsninger og restriktioner seks måneder efter udskrivelsen fra sygehuset. På trods af dette bliver kun 8-16 % af de patienter, der respiratorbehandles, mobilisereret tidligt. Dette skyldes blandt andet en kompleks praksis, hvor flere sundhedsprofessionelle skal samarbejde og koordinere en samlet indsats, og hvor patientens og de pårørendes ressourcer og motivation har indflydelse på, om tidlig mobilisering etableres.

Patienter indlagt på intensiv er i dag mere vågne, idet der anbefales så lidt sovemedicin som muligt til kritisk syge patienter. Det betyder, at det er muligt og nødvendigt at involvere patienterne mere i pleje og behandlingstiltag.

MÅL

Projektet er primært et kvalitativt studie baseret på participatory design, der engagerer patienter, pårørende og de tværprofessionelle samarbejdspartnere (sygeplejersker, fysioterapeuter og læger) i at finde løsninger på de problemer og behov, de oplever i forbindelse med tidlig mobilisering.

Formålet med projektet er at optimere tidlig og aktiv mobilisering hos respiratorbehandlede patienter indlagt på intensivafdeling. Det skal ske gennem udvikling af et støtteredskab, der faciliterer det tværfaglige samarbejde og inddrager patienter og pårørende. Støtteredskabet forventes at understøtte koordinering og kontinuitet af tidlig aktiv mobilisering på intensiv og at understøtte empowerment hos sundhedsprofessionelle og patienter.

Projektet opfordrer til etablering af en sammenhængende indsats for rehabilitering på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer for kritisk syge patienter på vej tilbage til hverdagslivet. Dette mangler i dag og kan styrke patienternes mulighed for aktivt at deltage i deres rehabiliteringsforløb.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Lene Lehmkuhl.

Projektet er forankret på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, OUH – Svendborg Sygehus. Det gennemføres i samarbejde med ITA1 og ITA2 og Rehabiliteringsafdelingen på OUH, Intensiv Afdeling på Århus Universitetshospital samt Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Syddansk Universitet og Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, OUH – Svendborg Sygehus.

Lene Lehmkuhl

Lene Lehmkuhl

Udviklingssygeplejerske, ph.d.-studerende

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling


(+45) 2128 4481
Mette Juel Rothmann

Mette Juel Rothmann

Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske

STENO Diabetes Center


6541 5310
APPFWU02V