Taleforståelighedstests til klinisk praksis

Høretab gør det svært at forstå tale; især i støjfyldte omgivelser. Der findes forskellige taleforståelsestests, som bruges rutinemæssigt i høreklinikker (audiologiske klinikker). I testene præsenteres patienten typisk for ord eller sætninger, som patienten skal gentage eller vælge blandt flere ord på en computerskærm.

Patienter med auditory processing disorder (APD) burde ikke have høreproblemer, men de har alligevel svært ved at høre og forstå tale. Da APD er kendetegnet ved dårlig præstation i en eller flere forskellige auditive færdigheder, kan én test alene ikke adressere alle dimensioner af APD; et batteri af tests er nødvendigt. APD-testbatterier findes på flere sprog, heriblandt på dansk.

MÅL

Dette projekt har evalueret forskellige aspekter af de mest almindelige taleforståelighedstests i den kliniske praksis i Danmark. Desuden er det danske APD-testbatteri blevet evalueret med hensyn til forskellige parametre.

RESULTATER

Projektet bestod af i alt syv studier: fem studier, der evaluerede tests til undersøgelse af taleforståelighed og to studier, der evaluerede testene i det danske APD-testbatteri. På tværs af studierne blev testene evalueret gennem eksperimentelle forsøg, klinisk indsamlet data og computersimuleringer.

Projektet bidrog til den eksisterende litteratur ved at øge viden om de mest udbredte taleforståelighedstests i den danske kliniske praksis og om testene i det danske APD-testbatteri. Denne yderligere viden er vigtig for at forbedre værktøjerne til høretests og for at sikre korrekt tolkning af testenes resultater. Det giver bedre hørediagnostik og bedre behandling af høreproblemer.

Uffe Kock Wiil

PROJEKTPERIODE

Start: april 2013
Slut: juni 2017

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde med Rigshospitalet, DELTA – a part of FORCE Technology og den danske APD-gruppe.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Oticon Fonden.

KONTAKT

Ellen Raben Pedersen

Ellen Raben Pedersen

Lektor, Ph.d., Civilingeniør | (+45) 6550 7379 | [email protected]