Telemedicinsk udskrivningskonference

Region Syddanmark arbejder for at give patienterne et sammenhængende behandlingsforløb. I et tværsektorielt samarbejde med Langeland, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune afprøvede Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus i 2010 webbaserede udskrivningskonferencer for at undersøge, om de kunne lette overgangen fra sygehus til hjem. Derigennem ville man nedbringe antallet af indlæggelsesdage.

MÅL

Det overordnede mål, som projektet bidrog til, er et mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne, så overgangen mellem sektorer ikke mærkes så markant for patienten.

RESULTATER

Odense Universitetshospital og resten af sygehusene i Region Syddanmark har i årene 2010-2013 investeret massivt i implementering af videokonference, og afdelingerne kan derfor gennemføre udskrivningskonferencer via video i det omfang, kommunerne kan og vil være med til det.

Lisbeth Thisted Andersen

PROJEKTPERIODE

Start: 2010
Slut: 2010

HVAD ER KONFERENCE?

En webbaseret udskrivningskonference er en samtale via video mellem hhv. hospitalsafdeling, kommune og patient.

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde med Langeland, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune.

{:gb}a:3:{i:0;s:119:"";i:1;s:105:"";i:2;s:119:"";}{:}

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]