Telemedicinsk Hospice

Kun få patienter fra Ærø benytter i dag muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende (palliativ) indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice.

Dette skyldes især den lange transporttid. Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice.Derfor er der som en del af arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen behov for at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling. Nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg.

MÅL

Formålet med projektet er at indrette et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø. Her vil det være muligt for patienten at få specialiseret rådgivning via videosamtaler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team Fyn (OUH). Personalet på Sygehusenheden Ærø vil på samme måde have adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler.

Projektet skal undersøge, om en telemedicinsk løsning i form af et virtuelt samtalerum fremmer brugen af specialiseret rådgivning i forhold til smertelindrende pleje og behandling for patienter på Ærø. Derudover vil projektet afdække, om den patientoplevede kvalitet og tryghed øges via telemedicin.

Lisbeth Thisted Andersen

DATO

Start: april 2018
Slut: udgangen af 2019

EKSTERN FINANSIERING

Projektet bliver finansieret af Regionsrådet i Region Syddanmark.

KONTAKT

Lisbeth Thisted Andersen

Lisbeth Thisted Andersen

Teamleder | (+45) 2979 6434 | [email protected]