Telemedicinsk Hospice – Evaluering af effekt

Kun få patienter fra Ærø benytter i dag muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende (palliativ) indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice.

Dette skyldes især den lange transporttid. Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice. Derfor er der som en del af arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen behov for at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling. Nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg.

Derfor er der pr. november 2018 etableret et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø i et samarbejde mellem Sygehusenheden Ærø (en del af OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus), Hospice Sydfyn og Ærø Kommune. Her vil det være muligt for patienten at få specialiseret rådgivning via videosamtaler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team Fyn (OUH). Personalet på Sygehusenheden Ærø vil på samme måde have adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler.

MÅL

Projektet skal undersøge, om den telemedicinske løsning fremmer brugen af specialiseret rådgivning i forhold til smertelindrende pleje og behandling for patienter på Ærø. Derudover vil projektet afdække, om den patientoplevede kvalitet og tryghed øges via telemedicin.

EVALUERING

Evalueringen skal belyse forventninger til og forudsætninger for at etablere et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø samt beskrive de indledende erfaringer med brugen af et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø.

Anne Lee Mette Bøg Horup

DATO

Start: april 2018
Slut: udgangen af 2019

EKSTERN FINANSIERING

Projektet bliver finansieret af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Telemedicinsk Hospice - Evaluering af effekt

KONTAKT

Tessa Lind Gjødesen

Tessa Lind Gjødesen

Innovationschef på OUH, ph.d., MPM | (+45) 2916 0324 | [email protected]

Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

MTV-konsulent | (+45) 2446 0772 | [email protected]

Anne Lee

Anne Lee

MTV-konsulent | (+45) 21656406 | [email protected]