Telemedicinsk behandling af fodsår

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele. For at spare patienten for adskillige besøg på hospitalet med tilhørende transporttid, tilbyder Region Syddanmark at behandle patienterne hjemme ved hjælp af telemedicin.

I den telemedicinske behandling foregår kun hver tredje kontrol-konsultation af diabetiske fodsår på hospitalet, og de to andre konsultationer i hjemmet. En kommunal sygeplejerske med særlig uddannelse i komplekse fodsår behandler patientens sår i hjemmet og sender billeder af såret til en elektronisk journal. Specialister fra hospitalets sårcenter kan derefter se billederne i journalen og vejlede i fortsat pleje og behandling uden at patienten behøver at komme ind på sårcentret så ofte som tidligere.

I Region Syddanmark valgte man at koble udrulningen af tilbuddet med et klinisk randomiseret forskningsprojekt, hvor man sammenlignede resultaterne af den telemedicinske behandling med traditionel fysisk fremmøde i sårcentret. Derudover blev den telemedicinsk sårbehandling brugt som dansk case i et stort internationalt forskningsprojekt, hvor de økonomiske, organisatoriske og patient-relaterede aspekter ved indførelsen af telemedicinske konsultationer blev analyseret.

Ved udrulningen af den telemedicinske behandling, hvor billeder af såret kombineret med manuelle målinger af sårets størrelse er af afgørende betydning for behandlingen, opstod en idé med at udvikle et særligt kamera, som kobler almindelige billeder med 3D-teknologi og dermed giver præcise oplysninger om sårets størrelse og dybde. Derfor igangsatte forskerne på sårcentret et side-projekt med udvikling af en særlig 3D-scanner i samarbejde med en lokal virksomhed sideløbende med udrulningen af den telemedicinske behandling.

MÅL

Udrulning af telemedicinsk sårbehandling i patienter med diabetiske fodsår var nationalt besluttet, og målet var at tilbyde patienterne en mere fleksibel løsning og spare dem for mange ture til hospitalets sårambulatorium.

I Region Syddanmark valgte man at koble udrulningen af tilbuddet med et klinisk randomiseret forskningsprojekt, hvor man sammenlignede resultaterne af den telemedicinske behandling med traditionel fysisk fremmøde i sårcentret, for at undersøge om den telemedicinsk behandling var af lige så god klinisk kvalitet som den traditionelle behandling i sårcentret.

Desuden fik forskningsprojektet et sideformål, som bestod i at udvikle en 3D-scanner til diagnostik og vurdering af diabetiske fodsår. 3D-scanneren skulle gøre det muligt at bestemme størrelse og dybde på fodsåret hurtigere og mere præcist end ved de eksisterende manuelle målemetoder.

RESULTATER

Det kliniske forskningsprojekt af den telemedicinske sårbehandling i Region Syddanmark fik stor bevågenhed, da det viste sig, at der var højere dødelighed i gruppen, som modtog den telemedicinske sårbehandling. Efteranalyser af disse resultater kunne ikke give en forklaring på hvorfor dødeligheden var højere i telemedicin-gruppen og om det kunne sættes i direkte relation til sårbehandlingen eller kom an på andre faktorer i sygdomsbilledet for disse patienter. Men der er ingen tvivl om, at resultaterne giver grund til forsigtighed i forhold til hvilke patienter, man tilbyder den telemedicinske behandling i fremtiden.

I forhold til selve sårbehandlingen og heling af fodsårene, var der ikke forskel på telemedicin-gruppen og de patienter, som modtog behandling på hospitalets sårcenter.

I side-projektet om 3D-scanneren, viste resultaterne, at prototypen af 3D-scanneren gav en høj nøjagtighed i forhold til størrelse og overflade på fodsåret. Den var derfor en brugbar metode til at fotodokumentere sårenes udvikling eller heling. Især i relation til den telemedicinsk behandling af fodsår var der potentiale til at bruge 3D-scanneren til at sikre mere nøjagtig diagnose og henvisning af patienter.

Udvikling af 3D-scanneren fra prototype til en markedsklar løsning er fortsat på OUH og hos firmaet, og der gennemføres pt et ph.d.-studie omkring næste version af scanneren og den kliniske effekt af at indføre teknologien i sårbehandlingen.

Kristian Kidholm Jane Clemense

DATO

Start: 2012
Slut: 2015

Projektet var et ph.d.-projekt af Benjamin Schnack Rasmussen.

Hælsår 1

KONTAKT

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Samfundsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]