Telemedicin til psoriasis

Psoriasis er en kronisk, tilbagevendende inflammatorisk hudlidelse, der rammer to-fire procent af den samlede befolkning i Vesten og kan medføre en lang række af andre sygdomme. Det er veldokumenteret, at psoriasis påvirker livskvaliteten negativt og er associeret med både depression og angst.

Op til 40% af psoriasispatienter skønnes ikke at følge deres behandling. Patienter i biologisk behandling er bedre til at følge behandlingen, men undersøgelser viser, at de ikke er tilfredse med den. Psoriasispatienter kommer fra hele Region Syddanmark til regelmæssige ambulante kontrolbesøg på OUH hver tredje måned, hvilket kan være indtrængende i den enkelte patients hverdagsliv.

Projektet er et kvalitativt studie baseret på participatory design, der aktivt inddrager patienter og sundhedsprofessionelle i designet og udviklingen af den teknologiske løsning. Den teoretiske ramme for projektet er empowerment, der har til hensigt at styrke patienternes egne ressourcer.

MÅL

Formålet med dette ph.d.-projekt er i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle at designe og udvikle en teknologisk løsning til psoriasispatienter i biologisk behandling. Løsningen skal øge livskvaliteten og styrke patienternes empowerment, samt reducere ulighed i sundhed som følge af geografiske afstande. På sigt vil løsningen måske kunne udvides til også at omfatte patienter med fnat og nældefeber.

Løsningen skal skabe både sikkerhed og kvalitet i behandlingen og samtidig reducere kontrolbesøgene på sygehuset.

Jane Clemensen Dorthe Boe Danbjørg

PROJEKTPERIODE

Start: 2018
Slut: 2021

LÆS MERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Bettina Trettin.

Skriv til Bettina Trettin.

Besøg Bettina Trettins profil på LinkedIn.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Novartis, Kirsten Wehnert og Robert Wehnerts Fond samt Syddansk Universitet, OUH’s Innovationspulje og Hudafdeling I og Allergicentret på OUH.

, ,

PARTNERE

KONTAKT

Bettina Trettin

Bettina Trettin

Ph.d.-studerende, læge | [email protected]

Dorthe Boe Danbjørg

Dorthe Boe Danbjørg

Forskningssygeplejerske | (+45) 2620 2186 | [email protected]