Skip til primært indhold

Telemedicin til patienter med psoriasis

Psoriasis er en kronisk, tilbagevendende inflammatorisk hudlidelse, der rammer to-fire procent af den samlede befolkning i Vesten og kan medføre en lang række af andre sygdomme. Det er veldokumenteret, at psoriasis påvirker livskvaliteten negativt og er associeret med både depression og angst.

PROJEKTPERIODE

Start: 2018
Slut: 2021

Op til 40% af psoriasispatienter skønnes ikke at følge deres behandling. Patienter i biologisk behandling er bedre til at følge behandlingen, men undersøgelser viser, at de ikke er tilfredse med den. Psoriasispatienter kommer fra hele Region Syddanmark til regelmæssige ambulante kontrolbesøg på OUH hver tredje måned, hvilket kan være indtrængende i den enkelte patients hverdagsliv.

Projektet var et kvalitativt studie baseret på participatory design og inddrog patienter og sundhedsprofessionelle aktivt i designet og udviklingen af den teknologiske løsning.

MÅL

Formålet med dette ph.d.-projekt var i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle at designe og udvikle en teknologisk løsning til psoriasispatienter i biologisk behandling. Løsningen skulle øge livskvaliteten og styrke patienternes empowerment, samt reducere ulighed i sundhed som følge af geografiske afstande. På sigt vil løsningen måske kunne udvides til også at omfatte patienter med fnat og nældefeber.

Løsningen skulle skabe både sikkerhed og kvalitet i behandlingen og samtidig reducere kontrolbesøgene på sygehuset.

RESULTATER

Ved hjælp af participatory design med både patienter, sundhedspersonale og forskere udviklede projektet en app, der skal forbedre konsultationer og understøtte patienterne i deres egen håndtering af sygdommen.

Projektet blev gennemført med tre faser:

  1. identifikation af behov
  2. design og udvikling
  3. test og evaluering

Appen blev designet til at understøtte patienter ved konsultationer samt erstatte nogle konsultationer med videokonsultationer bl.a. ved hjælp af elementet ” forberedelse til konsultation”. Appen blev testet i klinisk setting i tre måneder, og testen viste at, appen kunne styrke forholdet mellem den sundhedsprofessionelle og patient og hjælpe patienterne til at tage en mere aktiv rolle i deres behandling.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af Novartis, Kirsten Wehnert og Robert Wehnerts Fond samt Syddansk Universitet, OUH’s Innovationspulje og Hudafdeling I og Allergicentret på OUH.

Bettina Trettin

Bettina Trettin

Læge, ph.d.

Hudafdeling I & Allergicentret


APPFWU02V