Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres. Brud på hoften er den mest almindelige årsag til indlæggelse på en ortopædkirurgisk sengeafdeling.

Omkostningerne i forbindelse med et knoglebrud grundet knogleskørhed (osteoporose) er store – både for patienten, i form af funktionsevnetab og smerter, for de pårørende og for samfundet i et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Efter endt behandling føler patienterne sig dårligere rustet til udskrivelse end andre medicinsk-kirurgiske grupper. Desuden føler patienten en stor afhængighed af andre og stor utryghed ved den nye situation. Man ved, at sikkerheden omkring patienten kan styrkes ved hjælp af kommunikation og viden både hos den enkelte patient, men også sektorerne imellem.

MÅL

Projektets mål var at udvikle en telemedicinsk løsning, hvor sundhedsfaglig viden og ekspertise blev gjort brugbar i patienternes hverdagsliv. Det skal hjælpe til at skabe tryghed samt understøtte patientens egne ressourcer og kompetencer – altså fremme patientens empowerment.

Patienterne i projektet var fra Fyn og omkringliggende øer, og de skulle komme fra og udskrives til eget hjem.

Jane Clemensen

DATO

Start: januar 2016
Slut: december 2018

Ph.d.’en blev forsvaret den 14. december 2018.

Projektet var et ph.d.-projekt af Charlotte Myhre Jensen, udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Skriv til Charlotte. 

Se Charlottes publikationer.

EKSTERN FINANSIERING

Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

Projektet er del-finansieret af midler fra [email protected].

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]