Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres. Brud på hoften er den mest almindelige årsag til indlæggelse på en ortopædkirurgisk sengeafdeling.

Omkostningerne i forbindelse med et knoglebrud grundet knogleskørhed (osteoporose) er store – både for patienten, i form af funktionsevnetab og smerter, for de pårørende og for samfundet i et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Efter endt behandling føler patienterne sig dårligere rustet til udskrivelse end andre medicinsk-kirurgiske grupper. Desuden føler patienten en stor afhængighed af andre og stor utryghed ved den nye situation. Man ved, at sikkerheden omkring patienten kan styrkes ved hjælp af kommunikation og viden både hos den enkelte patient, men også sektorerne imellem.

RESULTATER

Projektets mål var at udvikle en telemedicinsk løsning, hvor sundhedsfaglig viden og ekspertise blev gjort brugbar i patienternes hverdagsliv, for at skabe tryghed samt understøtte patientens egne ressourcer og kompetencer – altså fremme patientens empowerment.

Patienterne i projektet var fra Fyn og omkringliggende øer, og de skulle komme fra og udskrives til eget hjem.

Projektet udviklede et forløb i patient-app’en Mit Sygehus, der gør sundhedsfaglig viden og ekspertise brugbar for patienterne under indlæggelsen og som forberedelse på udskrivelse efter behandling af hoftebruddet.
Projektet viste, at app’en støtter patienterne i egenomsorg og rehabilitering, dog kan den ikke stå alene. Det er essentielt, at personalet også anerkender patientens choktilstand og konsekvenserne af den.

App’en er i drift og tilbydes indlagte patienter med hoftenær fraktur. Der er søgt regionale midler til at udvikle app’en, så den også følger patienten efter udskrivelse og dermed understøtter det sammenhængende patientforløb og det nære sundhedsvæsen.

Projektet var delvist finansieret af [email protected]

Jane Clemensen

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2016
Slut: december 2018

Ph.d.’en blev forsvaret den 14. december 2018.

Projektet var et ph.d.-projekt af Charlotte Myhre Jensen, udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Skriv til Charlotte. 

Se Charlottes publikationer.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er del-finansieret af midler fra [email protected].

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Professor, sygeplejerske | (+45) 2434 2024 | [email protected]