System til patientovervågning

En væsentlig andel af patienter, som indlægges på Fælles Akutmodtagelsen (FAM) oplever forværring under indlæggelse på akutmodtagelsen. Det er svært at opdage forværringerne, før de bliver alvorlige,

fordi personalet behandler mange forskellige patienter, sygdomme og skader under et stort pres. Nogle af disse forværringer medfører overførsel til intensiv, hjerte/vejrtrækningsstop eller død. Personalet har patientmonitorer til rådighed, men størstedelen af de målinger, der foretages automatisk med dem, bliver ikke brugt.

MÅL

Visionen for dette projekt er at videreudvikle en eksisterende prototype på et nyt patientovervågningssystem og evaluere, om systemet nedbringer uventede forværringer. Det nye system anvender i første omgang de eksisterende scoringsmodeller, men sørger for, at ingen måling går tabt.  Målingerne bearbejdes og koges ned til et farvesystem med grøn, gul, orange og rød. Ud fra farvernes udvikling kan sygeplejerskerne hurtigt spotte patienter med risiko for udvikling af livstruende komplikationer.

EVALUERING

Systemet evalueres i et randomiseret studie på de fælles akutmodtagelser i Odense og Esbjerg over en nimåneders periode. I perioden inkluderes alle indlagte patienter (målet er 10.500 patienter). Efterfølgende vurderes systemets effekt ud fra et klinisk, teknisk og organisatorisk perspektiv.

Thomas Schmidt Uffe Kock Wiil

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2017
Slut: december 2019

LÆS MERE

Projektet bygger videre på resultater fra et foregående ph.d.-projekt. Ph.d.-projektets resultater og det nye system er blevet omtalt i en lang række medier, bl.a. TV2 Fyn, Aktuel Naturvidenskab og Dansk Sygeplejeråds Faglige Nyheder.

Projektet gennemføres i regi af [email protected].

Læs mere om projektet på [email protected] officielle hjemmeside.

PARTNERE

Projektet bygger videre på resultater fra et foregående ph.d.-projekt.

Projektet har sit fundament i Software Engineering ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet og er designet som et parløb mellem MMMI og Akutforskningsenheden ved OUH’s Fælles Akutmodtagelse.

EKSTERN FINANSIERING

Det foregående ph.d.-projekt var finansieret af [email protected]. Det nuværende forløb er finansieret af SDU’s indsats for strategiske vækstområder.

KONTAKT

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Seniorforsker, lektor | (+45) 2423 7434 | [email protected]