SUSTAINS

SUSTAINS står for Support USers To Access INformation and Services. SUSTAINS var et europæisk projekt, som skulle introducere sikker online adgang for europæere til deres sundhedsdata.

MÅL

I det lokale projekt på OUH ville man styrke dialogen mellem patient og sygehus, bl.a. ved at give patienten mulighed for at tilføje data til den elektroniske patientjournal Cosmic.

Patienterne skulle tilgå deres data via sundhed.dk, og klinikerne kunne se data direkte i patientjournalen Cosmic.

RESULTATER

I løbet af foråret 2014 skulle Cosmic version 7.5 installeres i Region Syddanmark. Det er samme version, som anvendes i County Counsil of Uppsala, og vi kunne derfor anvende en af de løsninger, der blev udviklet til Cosmic i forbindelse med Uppsalas deltagelse i SUSTAINS. Funktionen betød, at patienterne kunne kommentere egen journal, opdatere stamoplysninger på patientkortet samt udfylde et spørgeskema før konsultation. Løsningen blev aldrig implementeret, men tankerne videreføres i PRO-projektet.

PROJEKTPERIODE

Start: 2012
Slut: 2014

PARTNERE

EKSTERN FINANSIERING

,

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]