SmartCare

EU-projektet SmartCare bygger på platformen Shared Care, som Region Syddanmark har taget initiativ til.

Shared Care-platformen er en kommunikationsplatform, der giver den sundhedsprofessionelle overblik over patientens aktuelle status i ét skærmbillede, som indeholder data fra alle tre sektorer. Platformen er udviklet til at understøtte samarbejdet mellem lægepraksis, kommune og sygehus omkring de mere komplekse patientforløb.

MÅL

Overordnet skulle SmartCare-projektet indsamle og dele erfaringer med IT-understøttelse af komplekse patientforløb fra en række europæiske lande.

RESULTATER

SmartCare-projektet har sørget for, at der er kommet mere fokus på tværsektoriel håndtering af borgere med komplekse forløb i Europa. SmartCare har gjort det muligt for sundhedsprofessionelle at samarbejde på tværs af sektorer. På den måde kan de understøtte borgere med komplekse forløb på en ny måde.

Det lykkedes alle ti pilotregioner i projektet at implementere en tværsektoriel IT-platform, som understøttede de udvalgte patientforløb.

SmartCare har desuden taget initiativ til at udvide MAST-modellens anvendelsesmuligheder, så den kan anvendes til at evaluere tværsektorielle IT-understøttede forløb for borgere med kroniske sygdomme.

PROJEKTPERIODE

Start: marts 2013
Slut: august 2016

Logo for Smart Care

PARTNERE

SmartCare havde mere end 20 europæiske regioner og mere end 40 partnere med – Region Syddanmark var en af de fire første pilotregioner.

{:gb}a:1:{i:0;s:165:"";}{:}

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af ICT Policy Support Programme (ICT PSP), grant agreement number 325158.

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]