Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale

For patienter med kroniske sygdomme kan det være en belastning at skulle møde op på sygehuset til gentagne kontroller. Patienter med hjertesvigt kan for eksempel opleve udmattelse og derfor være nødt til at udskyde en kontrol af deres medicindosering, hvilket kan betyde, at deres medicin ikke tilpasses, som den burde.

For mange patienter vil det være gavnligt at erstatte en del af disse hospitalsbesøg med videokonsultationer, hvor sundhedspersonalet kan inddrage objektive data fra wearables (trådløs teknologi, der bæres på kroppen), som patienten har fået med hjem til at foretage egne målinger. Men det kræver, at der er styr på sikkerheden og infrastrukturen for data.

MÅL

Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale (SSPP) skulle muliggøre, at data blev sendt sikkert fra patienternes hjemmemålingsudstyr til hospitalspersonalet samt gøre det let for personalet at tilgå data i forbindelse med konsultationer via video.

Projektet tog udgangspunkt i to forskellige patientforløb med hver deres problemstillinger.

  • På Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus fik patienter med hjertesvigt udleveret EKG-apparatet Coala, som de kunne måle deres hjerteaktivitet med. Dataen blev sendt til personalet via Region Syddanmarks app, Mit Sygehus.
  • På Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH fik parenteralt ernærede patienter (patienter, der får ernæring direkte i blodbanen) udleveret en kuffert med bl.a. øresensoren Cosinus, som kunne måle vejrtrækningsfrekvens, iltmætning og temperatur, samt en vægt og en blodsukkermåler. Gennem videokonsultationer kunne personalet holde øje med, om der skulle være gået infektion omkring det kateter, der anvendes til ernæringen.

Projektet sikrede, at data kunne sendes sikkert fra apparaterne gennem appen Mit Sygehus til den elektroniske patientjournal, hvor personalet kan tilgå informationen.

RESULTAT

På Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme oplevede de en del tekniske problemer med kvaliteten af målingerne fra øresensoren, og projektet er derfor ikke sat i drift.

På Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus var projektet vellykket, og både patienter, personale og hospitalets ledelse ønskede at fortsætte med at benytte løsningen efterfølgende. Der var særligt tre markante fordele ved løsningen:

  1. Patienterne kan blive i trygge rammer derhjemme, hvor de ikke udsættes for unødig smitterisiko.
  2. Patienterne behøver ikke bruge tid og kræfter på transport til og fra hospitalet, når målinger kan foretages hjemme og konsultationer gennemføres via video.
  3. Patienterne oplever en øget tryghed ved deres behandling, når de måler deres hjertefunktion dagligt og ved, at sundhedspersonalet holder øje med målingerne.

Desuden er det afdelingens forventning, at hjemmemålinger kan hjælpe patienten til at få større indsigt i egne sundhedsdata, og til bedre at kunne inddrages i behandlingen, samt at hyppigere målinger kan sikre hurtigere identifikation af uhensigtsmæssige værdier og derved hurtigere tilpasning af medicinen. Dette vil kræve yderligere undersøgelse.

Læs hele evalueringsrapporten her.

PROJEKTPERIODE

Start: december 2019
Slut: juni 2021

MERE INFO

Læs evalueringsrapporten for projektet her.

Projektet har været indstillet til Center for Offentlig Innovations innovationspris Nyt Sammen Bedre-prisen og er med i casesamlingen Læs, Stjæl og Fortæl 2 på side 160.

Projektet er en del af OUH’s store treårige digitaliseringsprojekt Digital Vision, der er blevet gennemført på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

Læs mere om Digital Vision her.

PARTNERE

, ,

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent | (+45) 2165 7146 | [email protected]

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]

Lise Kvistgaard Jensen

Lise Kvistgaard Jensen

MTV-konsulent | (+45) 2133 3517 | [email protected]