RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling OUH

Patientens vej gennem systemet på øre-næse-halskirurgisk afd. F på OUH er præget af mange kontakter med forskellige personalegrupper. Ofte får patienterne udleveret et skema, som fungerer som en form for samtaleskema mellem de klinikere, som patienten møder. Tidligere lagde behandlerne skemaet og blanketter til hinanden i dueslag på gangen – papirer med patienternes personlige oplysninger.

Afdelingen bruger desuden en del tid på telefonsamtaler personalet imellem og på at følge patientens vej gennem afdelingen eller til andre afdelinger. Afdelingen har ca. 220 patientforløb pr. dag.

MÅL

Projektet skal lette kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper og afdelinger ved at digitalisere den. Projektet vil derfor implementere RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling (afd. F) gennem 3 faser:

  1. test og implementering
  2. identifikation og udvikling af standardnotater samt elektronisk registrering af koder
  3. digitalisering af kommunikationen i forhold til kræftpakkeforløb

RESULTATER

Fase 1 og 2 blev implementeret samtidig i februar 2018, og kommunikationen er derved blevet mere digital.

Det betyder, at hver patient oprettes som en ”opgave”, når vedkommende har registreret sin ankomst, og personalet kan hele tiden se patientens vej rundt i afdelingen. Det sparer tid for personalet, når de ikke behøver følge patienten fysisk, og blanketterne udfyldes digitalt i systemet og følger patienten personligt.

Derudover har automatiseringsrobotten Manatee lettet arbejdsgangen i forhold til at skrive standardnotater og sikret en tidstro og automatisk elektronisk registrering af det kodeark, som er obligatorisk ift. indberetning til landspatientregistret. Behandlerne kalder kodearket frem, når de sidder med patienten, sætter flueben de rigtige steder, og svarene registreres direkte i Cosmic. Systemet opretter et standardnotat,  så det er kun særlige punkter, der skal udfyldes fra gang til gang. Det giver hurtigere arbejdsgange og gør notaterne mere ensartede og derved mere effektive.

Eva Lund

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2017
Slut: oktober 2018

Logo for RoOs by Nobly

PARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde med øre-næse-halskirurgisk afdeling F på OUH, og systemerne leveres af Nobly og Sirenia.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet bliver finansieret af midler fra Nursefinderpuljen

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]