Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

ropca_platform

Robotten ROPCA Ultrasound (RU) skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense Universitetshospital.

Robotplatformen skal anvendes til diagnostik og evaluering af leddegigt (reumatoid arthritis og dyb venetrombose).

Robotten består af en arm, der er monteret på et bord med en glasplade, hvor patienten lægger den hånd, der skal scannes. Robotten har sensorer, der mærker på hånden, så den scanner de rigtige steder uden at trykke for meget. Derefter skal den gemme og analysere data og give en score for gigtens aktivitet.

MÅL

Målet er, at robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. En sådan systematisk scanning er ikke tidsmæssig mulig i dag, og lægernes manuelle scanning er ikke tilsvarende nøjagtige eller systematiske.

Der er mange muligheder for scanningsrobotten, når den er færdigudviklet. Ideen er, at den i fremtiden også skal kunne bruges til diagnostik af andre sygdomme, fx på hjerteafdelingen eller i akutmodtagelsen.

Nedenfor kan du se en video, hvor man ser robotplatformen finde led:

Claus Duedal Pedersen Mette Maria Skjøth

DATO

Start: forår 2017
Slut:

LÆS MERE

Læs om de mere tekniske aspekter af projektet på RoPCA-hjemmesiden.

PARTNERE

Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

Robotten udvikles af ingeniører i fra SDU Robotics, Mærsk McKinney Møller Instituttet i tæt samarbejde med Søren Andreas Just, overlæge og forsker ved Reumatologisk Ambulatorium, OUH  samt innovationskonsulenterne i CIMT.

EKSTERN FINANSIERING

Forskerne fra SDU og OUH har fået bevilget 2 mio. kr. fra puljen “Velfærdsinnovation” under SDU’s pulje til strategiske forskningsområder. Pengene skal bruges til at videreudvikle robotten, så den kan indgå i daglig praksis på hospitalet.

KONTAKT

Claus Duedal Pedersen

Claus Duedal Pedersen

Chefkonsulent | (+45) 2115 3578 | [email protected]

Mette Maria Skjøth

Mette Maria Skjøth

Projektansvarlig | (+45) 2057 5043 | [email protected]