Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

ropca_platform

Robotten ROPCA Ultrasound skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense Universitetshospital.

Robotplatformen skal anvendes til diagnostik og evaluering af leddegigt (reumatoid arthritis og dyb venetrombose).

Robotten består af en arm, der er monteret på et bord med en glasplade, hvor patienten lægger den hånd, der skal scannes. Robotten har sensorer, der mærker på hånden, så den scanner de rigtige steder uden at trykke for meget. Derefter skal den gemme og analysere data og give en score for gigtens aktivitet.

MÅL

Målet er, at robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. En sådan systematisk scanning er ikke tidsmæssig mulig i dag, og lægernes manuelle scanning er ikke tilsvarende nøjagtige eller systematiske.

Der er mange muligheder for scanningsrobotten, når den er færdigudviklet. Ideen er, at den i fremtiden også skal kunne bruges til diagnostik af andre sygdomme, fx på hjerteafdelingen eller i akutmodtagelsen.

RESULTAT

Projektet har ført til oprettelsen af virksomheden Ropca Holding Aps, der arbejder videre med teknologien og udvikler prototypen til et færdigt produkt. Mette Maria Skjøth

PROJEKTPERIODE

Start: forår 2017
Slut: 2020

LÆS MERE

Da projektet involverer robotteknologi, er det også forankret hos Center for Klinisk Robotteknologi (CCR). Læs projektbeskrivelsen hos CCR her.

Læs om de mere tekniske aspekter og videreudvikling af projektet på RoPCA-hjemmesiden.

PARTNERE

Robotten udvikles af Professor  Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra SDU Robotics, Mærsk McKinney Møller Instituttet og Søren Andreas Just, overlæge og forsker ved Reumatologisk Ambulatorium, OUH  samt ingeniører fra SDU, klinisk personale på OUH og innovationskonsulenterne i CIMT.

EKSTERN FINANSIERING

Forskerne fra SDU og OUH har fået bevilget 2 mio. kr. fra puljen “Velfærdsinnovation” under SDU’s pulje til strategiske forskningsområder. Pengene skal bruges til at videreudvikle robotten, så den kan indgå i daglig praksis på hospitalet.

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]

Søren Udby

Søren Udby

Projektleder | (+45) 2931 7259 | [email protected]