Skip til primært indhold

Roberta – robotvogn til mellemmåltider

Mellemmåltider betragtes som væsentlige for, at især småtspisende patienter får dækket deres daglige behov for protein og energi. Ca. 50 % af energi og protein skal dækkes via mellemmåltiderne, og det er erfaringen, at mange patienter ikke får tilbudt mellemmåltidet i en travl hverdag.

PROJEKTPERIODE

Start: 14. oktober 2019
Slut: januar 2020

Robotvognen Roberta ville, med sin kølefunktion, bidrage til, at patienten blev sikret tilbuddet om tre mellemmåltider pr. dag på afd. A på Svendborg Sygehus. På denne måde ville det kliniske personale, ved hjælp af robotteknologi, blive understøttet i deres arbejdsgang, samtidig med at Roberta ville være i stand til at skabe værdi for den enkelte patient med henblik på selv at kunne bestemme hvornår og hvilket tilbud, der ønskes.

MÅL

Formålet med projektet var at teste, om småtspisende patienter oftere takkede ja til mellemmåltider, når disse blev tilbudt via en robotvogn med kølefunktion. Derudover ønskede projektet at skabe mere værdi for den enkelte patients selvbestemmelse ved hjælp af Roberta.

RESULTATER

Projektets væsentligste resultat er læring om, hvilke overvejelser, der skal gøres ved at anvende en robotvogn til levering af mellemmåltider fra etagekøkken til sengeafdelinger. Hygiejneregler sætter i høj grad rammen for, hvordan robotten kan anvendes, og derfor bør dette tænkes ind ved fremtidige projekter med robotter til levering af mad.

Der var positive aspekter af robottens anvendelse, bl.a. gav den anledning til mobilisering af de patienter, der var i stand til det, samt drøftelser af ernæringsmæssige forhold, men der sås ikke et øget indtag af mellemmåltider hos patienterne. Robotten er i sig selv ikke løsningen på at dække patientens behov for næring, men kan tænkes ind i de arbejdsgange og opgaver, der skal løses.

PARTNERE

Mave-tarm kirurgisk afdeling i Svendborg var pilotafdeling, da der på afdelingen ligger ernæringstruede patienter i længerevarende forløb. Etagekøkkenerne i Svendborg er model for måden, der skal tilberedes og serveres mad på på Nyt OUH, da der er mulighed for at fremstille nogle af de mellemmåltider, der efterspørges.

Projektet foregik i samarbejde med diætisten på afdelingen, leverandøren af robotten Flextek, Innovation & MTV og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH. Projektet blev ledet af Køkkensektionen på OUH og den praktiske hverdag af kostfaglige medarbejdere.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af midler bevilget af OUH´s Innovationspulje.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V