Skip til primært indhold

PAATH

Antallet af ældre i vores samfund stiger, og det vil lægge pres på sundhedsvæsenet, fordi høj alder øger risikoen for kroniske sygdomme og akutte indlæggelser.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2016
Slut: maj 2017

Svendborg Kommune har oprettet akutsygeplejersker i hjemmeplejen, som udfører simple undersøgelser (fx blodtryk, puls og iltmætning) i hjemmet hos ældre med risiko for akutte indlæggelser. Akutsygeplejersken kan ringe til den ældres læge for videre instrukser, hvis det bliver nødvendigt.

MÅL

Målet med pilotprojektet PAATH var at undersøge mulighederne for at uploade hjemmemålinger til en fælles it-platform, som både kan tilgås af hospital og praktiserende læger.

Ved øjeblikkeligt at uploade til en fælles IT-platform, kan den ældres læge selv se prøveresultaterne. Det reducerer risikoen for misforståelser i en akut situation, og det giver et bedre beslutningsgrundlag. Med tidlig opsporing og indgriben forventer man desuden at kunne undgå nogle akutte indlæggelser af ældre borgere.

RESULTATER

PAATH-projektet sluttede i maj 2017, og på grund af dets gode resultater fortsatte det i GERI-kuffert-projektet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Digitaliseringsstyrelsen.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU02V