Om CIMT

CIMT står for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og er et forsknings- og innovationscenter, som bygger bro mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU).

CIMT styrker innovation inden for, evaluering af og forskning i medicinsk teknologi. Herunder telemedicin, apps, VR, patient reported outcomes, videokonsultationer, osv.. CIMT arbejder også strategisk med virksomhedssamarbejder samt styrkelse af digitale kompetencer hos sundhedspersonale og forankring af innovation i organisationskulturen på OUH.

Processen tager altid udgangspunkt i patienten og patientens behov.

CIMT kombinerer hospital og universitet, så vi sikrer samarbejde, sammenhæng og vidensdeling mellem forskerne fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der har den daglige kontakt med patienterne.

Rikke Lyngholm Christensen er daglig leder af CIMT.

Kamerapille

Arbejdsområder i CIMT

I Center for Innovativ Medicinsk Teknologi arbejder vi med følgende områder på tværs af hospital og universitet:

  • Udvikle, afprøve, evaluere og implementere innovative teknologier på OUH
  • Etablere og gennemføre forskningsprojekter om innovative teknologier
  • Sikre den nødvendige dokumentation for beslutninger om at investere i innovative medicinske teknologier ved hjælp af medicinsk teknologivurdering (MTV)
  • Udvikle og gennemføre internationale projekter
  • Repræsentere OUH, SDU og Region Syddanmark i relevante nationale og internationale netværk, samarbejdsfora og aktiviteter
  • Indgå i forberedelserne til det nye sygehus i Odense

CIMT som oplægsholder

Forskere, projektledere og innovationskonsulenter fra CIMT inviteres ofte som oplægsholdere på både danske og internationale konferencer, fx E-sundhedsobservatoriet, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) og Health Technology Assessment International.

Hør om mulighederne for at booke en oplægsholder fra CIMT.

Partnerne i CIMT

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) består af enheden for Innovation, Forskning og Medicinsk Teknologivurdering på Odense Universitetshospital (OUH). Fra Syddansk Universitet (SDU) består CIMT af forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet.

Desuden er de kliniske afdelinger på OUH en del af alle projekter.

I videoen kan du høre Institutleder Kasper Hallenborg fra SDU fortælle, hvorfor samarbejdet er værdifuldt.