Nyretransplantation

Nyretransplantation er den foretrukne behandling til patienter med kronisk nyresvigt (nyreinsufficiens) på OUH. Undersøgelser viser, at nyretransplanterede patienter har en bedre livskvalitet end dialysepatienter.

Det skyldes færre bivirkninger, komplikationer og restriktioner i hverdagslivet. Efter transplantationen bliver de mulige bivirkninger overgået af den øgede livskvalitet, som patienterne oplever. Nyretransplanterede patienter oplever stor frihed sammenlignet med dialysepatienter, men hele forløbet bygger på en tæt kontakt til sundhedsvæsenet med ambulante kontroller og blodprøver.

MÅL

Formålet med ph.d.-projektet er at skabe nye muligheder for at involvere patienterne i forløbet med nyretransplantation ved hjælp af en telemedicinsk løsning. Den telemedicinske løsning skal understøtte behovene hos patienterne og deres samarbejde med de sundhedsprofessionelle i nyretransplantationsforløbet.

Projektet bygger på participatory design, og den tætte brugertilknytning sikrer, at resultaterne tager udgangspunkt i de faktiske behov, som patienterne oplever i forløbet.

FORELØBIGE RESULTATER

Resultaterne af de første kvalitative studier har dannet udgangspunkt for videre undersøgelser i fokusgruppe med sundhedsprofessionelle og i flere workshops med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle fra transplantationsforløbet. Det har ledt frem til fem områder i relation til nyretransplantationsforløbet, som er fokus for udviklingen af den telemedicinske løsning. Løsningen bliver en del af app’en Mit Sygehus, hvor fem specifikke funktioner vil blive udviklet.

Perspektiverne for studiet er at bidrage med ny viden omkring nyretransplantationsforløbet. Studiet kan skabe nye måder for organisering og samarbejde, som styrker patientinddragelsen, sikrer den faglige kvalitet i plejen og behandlingen samt tilpasser forløbet til forandringerne i sundhedsvæsenet.

Jane Clemensen

DATO

Start: april 2016
Slut: efteråret 2019

LÆS MERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Charlotte Nielsen.

Besøg Charlotte Nielsens LinkedIn-profil.

Skriv til Charlotte Nielsen.

Se Charlotte Nielsens publikationer.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er gennemført med støtte fra EWII Værdipulje, Region Syddanmark, Dansk Sygeplejeråd og Nyreforeningen.

, , ,

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]