Skip til primært indhold

App som nybagte forældres livline til hospitalet

Længden af hospitalsophold efter fødsel er afkortet i løbet af de sidste 10-20 år. Udfordringen er at sikre, at den observation og understøttelse af mor og barn, der tidligere fandt sted under indlæggelse, fortsat sikres efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse.

PROJEKTPERIODE

Start: 2012
Slut: 2015

Projektet ville udforske, om telemedicin kan være en mulig løsning, når mor og barn udskrives kort tid efter fødsel.

MÅL

Ved hjælp af forskningsdesignet Participatory Design ville projektet undersøge, hvordan de nybagte familier bedst kunne understøttes, når de kommer hurtigt hjem efter en fødsel.

Projektets første fase understregede behovet for et individuelt barselsforløb efter udskrivelsen, hvor familierne nemt kan komme i kontakt med sundhedsvæsenet.

RESULTATER

Ph.d.-projektet var startskuddet til den succesfulde app Mit Sygehus, som under ph.d.-projektet blev rullet ud på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D i Svendborg.

Appen opfylder familiernes behov, fordi familierne derigennem får skræddersyet information og vejledning samt nemt kan komme i kontakt med sundhedsvæsenet. Projektet viste, at tryghed i barselsperioden efter ambulant fødsel potentielt kan sikres ved hjælp af sundhedsteknologi.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Dorthe Boe Danbjørg. Jane Clemensen var vejleder.

Dorthe er i dag forkvinde for Dansk Sygeplejeråd. Besøg Dorthes profil på Linkedin.

EKSTERN FINANSIERING

Novo Nordisk Fonden og Dansk Sygeplejeråd bidrog til projektet.

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
Dorthe Boe Danbjørg

Dorthe Boe Danbjørg

Forskningssygeplejerske, ph.d.

Dansk Sygeplejeråd


APPFWU02V