Nervecentre

{:da}Nervecentre{:}{:gb}Nervecentre{:}

Om aftenen er der mindre personale og ressourcer på hospitalsafdelingerne, og der mangler et klart overblik over personale, specialkompetencer, ressourcer samt opgave-flow.

Nervecentre er et IT-system, der kan tilgås fra PC, smartphones og tablets, som sikrer en effektiv kommunikation mellem sundhedspersonalet samt effektiv styring af opgaver.

Nervecentre blev implementeret som pilotprojekt på gynækologisk-obstetrisk afdeling D – Odense samt mor/barn-afsnittet H6 på afdeling H, Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus (OUH).
I systemet kan en medarbejder angive hvilke opgaver, der skal løses for hvilken patient, opgavens art samt hvor meget det haster.

MÅL

Pilotprojektet havde følgende mål:

  • Teste løsningens anvendelighed i forhold til de kliniske processer og som kaldefunktion
  • Vurdere den tekniske løsning og sikre sammenhæng til øvrige IT-systemer
  • Vurdere løsningens potentiale for understøttelse af kvalitetsprocesserne
  • Vurdere løsningens anvendelighed på øvrige afdelinger og sygehuse i regionen samt Nyt OUH.

RESULTATER

Der var lidt opstartsvanskeligheder, men personalet blev glade for Nervecentres funktioner, som har givet dem et bedre overblik over afdelingens opgaver.

Det har imidlertid vist sig, at der findes et lignende system, som i højere grad kan spille sammen med de eksisterende IT-systemer på OUH. Derfor blev implementeringen af Nervecentre skrinlagt, og man gik i stedet i gang med at afprøve det andet system (RoOS) på en række afdelinger på OUH.

I forbindelse med pilotprojektet blev en systematisk evaluering baseret på MAST-modellen gennemført for at sikre et velunderbygget beslutningsgrundlag for den videre proces.

Mette Frydensbjerg Bøg Eva Lund

DATO

Start: efterår 2013
Slut:  2014

LÆS MERE

Læs evalueringen af projektet. Evalueringen er baseret på MAST-modellen.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Eva Lund

Eva Lund

Innovationskonsulent | (+45) 6088 1811 | [email protected]

Mette Frydensbjerg Bøg

Mette Frydensbjerg Bøg

MTV-konsulent | (+45) 2446 0772 | [email protected]