Skip til primært indhold

Nervecentre

Om aftenen er der mindre personale og ressourcer på hospitalsafdelingerne, og der mangler et klart overblik over personale, specialkompetencer, ressourcer samt opgave-flow.

PROJEKTPERIODE

Start: efterår 2013
Slut: 2014

Nervecentre var et IT-system, der kunne tilgås fra PC, smartphones og tablets, som sikrede en effektiv kommunikation mellem sundhedspersonalet samt effektiv styring af opgaver.

Nervecentre blev implementeret som pilotprojekt på gynækologisk-obstetrisk afdeling D – Odense samt mor/barn-afsnittet H6 på afdeling H, Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus (OUH).
I systemet kan en medarbejder angive hvilke opgaver, der skal løses for hvilken patient, opgavens art samt hvor meget det haster.

MÅL

Pilotprojektet havde følgende mål:

  • Teste løsningens anvendelighed i forhold til de kliniske processer og som kaldefunktion
  • Vurdere den tekniske løsning og sikre sammenhæng til øvrige IT-systemer
  • Vurdere løsningens potentiale for understøttelse af kvalitetsprocesserne
  • Vurdere løsningens anvendelighed på øvrige afdelinger og sygehuse i regionen samt Nyt OUH.

RESULTATER

Der var lidt opstartsvanskeligheder, men personalet blev glade for Nervecentres funktioner, som har givet dem et bedre overblik over afdelingens opgaver.

Det har imidlertid vist sig, at der findes et lignende system, som i højere grad kan spille sammen med de eksisterende IT-systemer på OUH. Derfor blev implementeringen af Nervecentre skrinlagt, og man gik i stedet i gang med at afprøve det andet system (RoOS) på en række afdelinger på OUH.

EVALUERING

I forbindelse med projektet blev der udarbejdet en Medicinsk Teknologivurdering (MTV) med formålet at vurdere konsekvenserne af og forudsætningerne for at anvende Nervecentre på gynækologisk-obstetrisk afdeling D – Odense samt mor/barn-afsnittet H6 på afdeling H, OUH med fokus på de organisatoriske og økonomiske effekter.

I projektet blev der desuden udarbejdet en mini-MAST af RoOs for at sikre et velunderbygget beslutningsgrundlag for den videre proces. Læs evt. om RoOs her.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Fonden for Velfærdsteknologi.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
APPFWU02V