Skip til primært indhold

MoreCare udstyrsrobot

Der er mangel på plejepersonale på hospitalerne, hvilket påvirker arbejdsforholdene for plejepersonalet og kvaliteten af plejen for patienterne.

PROJEKTPERIODE

Start: juli 2019
Slut: december 2020

Når plejepersonalet skal bevæge sig væk fra patienten for at hente udstyr, sengetøj m.m. reduceres tiden til pleje og omsorg, og derfor er der behov for, at plejepersonalet har udstyret lige ved hånden, så de kan blive ved patienten.

MÅL

Med afsæt i viden og erfaringer fra tidligere projekter var formålet med projekt MoreCare at udvikle en mobil servicerobot, som kunne bringe udstyr m.m. fra lokale depoter og helt ud til patientstuerne. Robotten skulle kunne tilkaldes af plejepersonalet via smartphone, så den stod klar med udstyret ude ved patientstuen, når plejeren skulle bruge det. Robotten blev udviklet og kvalificeret på hospitalet og i samarbejde med det pleje- og servicepersonale, som skulle bruge robotten i hverdagen samt sikre den daglige drift af den.

Mange hospitaler anvender allerede Mobile ServiceRobotter (MSR) til transport af varer i fx kældre og andre områder, hvor der ikke færdes patienter, pårørende og plejepersonale uden robotkendskab. Men på de kliniske afdelinger anvendes MSR’er hidtil i et meget begrænset omfang, selvom der også her er stort potentiale for at understøtte pleje- og servicepersonalet i deres daglige arbejde. Det kan frigive tid til kerneopgaven.

Den begrænsede brug af MSR’er i kliniske afdelinger skyldes især særlige krav til interaktion, interface, håndtering af nødstilfælde, hygiejne m.m.

RESULTATER

Grundet covid-19 har afprøvning af robotten været besværet, og den er ikke blevet testet i det omfang, man havde håbet. Personalet vurderer dog stadig, at robotten ved korrekt brug kan være til gavn – særligt med henblik på at mindske forstyrrelser i deres arbejde.

Afprøvning af robotten har medført indirekte gevinster for afdelingen, bl.a. ved at personalet nu har langt større fokus på at holde gangarealer og depoter rydelige, hvilket var nødvendigt for at robotten kunne køre. Afdelingen har også været igennem en proces, som har givet anledning til at gentænke brugen af tilgængelige lokaler.

En anden gevinst er, at arbejdet med robotten har givet anledning til at indføre flere standardprocedurer for plejernes arbejde, da projektet har krævet en drøftelse af, hvordan den enkelte plejer udfører en given opgave med henblik på standardisering og udstyr, som robotten skulle kunne levere til stuen.

Projektet har resulteret i stor viden vedr. praktiske forhold omkring brugen af robotter på en klinisk afdeling. Herunder indsigt i hygiejnekrav, brandkrav og færdsel blandt patienter, pårørende og personale, hvilket vil give stor værdi i fremtidige robotprojekter.

PARTNERE

Projektet blev gennemført sammen med Geriatrisk Afdeling G og Bygningsdrift og -service på Odense Universitetshospital.

Dette projekt involverede robotteknologi og var derfor også forankret hos CCR.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af OUH’s innovationspulje.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU01V