Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

Osteoporose (knogleskørhed) er en kronisk sygdom, som i stigende grad ses i den vestlige befolkning. Sygdommen er i vækst i takt med, at vi bliver flere ældre. Sygdommen koster ved projektets start i 2015 det danske samfund 12,4 mia. kroner, og udgiften forventes at stige, hvis udviklingen ikke bremses. Sygdommen gør knoglerne skrøbelige, og en ud af tre vil opleve et brud som følge af sygdommen. Kvinder får tit diagnosen i forbindelse med en knoglescanning uden at have oplevet knoglebrud. Ét brud øger risikoen for efterfølgende knoglebrud med op til 86%, så det er vigtigt at forebygge.

De kvinder, der får konstateret osteoporose ved en scanning, men ikke har oplevet knoglebrud, oplever ofte at befinde sig i gråzonen mellem syg og rask. De har svært ved at forstå, hvad diagnosen betyder for dem, og mange bliver unødvendigt bekymrede og indskrænker deres daglige aktiviteter.

Ved at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring kvinder med osteoporose ved hjælp af en fælles teknologisk platform kan kvinderne selv tage hånd om sygdommen og forebygge brud og forværring. Dette forventes at reducere antal fremtidige brud – til gavn for den enkelte patient, men også for sundhedsvæsenet fx i form af færre indlæggelser.

MÅL

Projektet undersøgte, hvilke behov kvinder i alderen 50-65 år har i forhold til at være patient i gråzonen mellem syg og rask, når de får konstateret osteoporose ved en scanning, men ikke har oplevet knoglebrud. Samtidig blev der designet og udviklet en app for at undersøge, om mobil sundhedsteknologi kan støtte kvinderne i at deltage i beslutninger om behandling og efterfølgende at kunne tage hånd om deres sygdom uden at sygeliggøre dem unødigt.

App’en skal kunne bruges som vidensbank i forbindelse med scanning for osteoporose, til at se scanningssvar, og efter en eventuel diagnose til at tracke fysisk aktivitet, til at beregne kalk i kosten, til noter og til at se, hvornår det er tid til scanning igen.

RESULTATER

Pernille afsluttede sin ph.d. med forsvar på OUH d. 31. august 2018.

Den udviklede app er nu i drift på OUH til kvinder mellem 50-65 år, som var dem projektet inkluderede.

I 2021 lancerede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Pernille Ravn Jakobsen og en række andre partnere appen “Mine knogler”, hvor danskere kan blive styrket i at leve bedst muligt med sygdommen. Appen er en landsdækkende videreudvikling af dette projekt.

Jane Clemensen

PROJEKTPERIODE

Start: marts 2015
Slut: 31. august 2018

Projektet var et ph.d.-projekt af Pernille Ravn Jakobsen.

Skriv til Pernille.

Besøg Pernilles profil på LinkedIn.

EKSTERN FINANSIERING

, , ,

Projektet blev finansieret af UC SYD, Region Syddanmark, Osteoporoseforeningen og Patient@Home-projektet.

KONTAKTPernille Ravn Jakobsen

Pernille Ravn Jakobsen

Forsker, Ph.d., Lektor | (+45) 7266 2769 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Professor, sygeplejerske | (+45) 2434 2024 | [email protected]