Measurelet

Når patienter med kronisk inflammatorisk tarmlidelse indlægges på hospitalet, skal de som en del af deres behandling have vejet og beskrevet deres udskillelser.

Hidtil er det foregået ved, at patienten bar et bækken med indhold fra toilettet til et andet lokale, hvor sygeplejersken efterfølgende skulle veje og beskrive bækkenets indhold. Det kunne opleves som grænseoverskridende og stigmatiserende for patienterne. Projektet Measurelet skulle gøre det mindre ubehageligt for både patienter og personale at holde øje med udskillelserne.

MÅL

Projektets formål var at teste Measurelet, der bestod af en vægt integreret med en tablet, hvor patienterne selv kunne foretage registrering af deres udskillelser og dermed tage en mere aktiv del i deres behandling. Projektet skulle desuden øge patienternes viden om egen sygdom og sundhed.

Measurelet blev introduceret på Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme i 2020, hvor projektet blev målrettet patienter med kronisk betændelse i tyktarmen og Crohns sygdom, to sygdomme der medfører en markant stigning i frekvensen af toiletbesøg.

EVALUERING

Mange patienter har hidtil følt, at der kan være skam forbundet med at gå fra toiletterne til skyllerummet med et bækken i hånden. Med Measurelet blev denne skam afhjulpet, da hele processen foregik på toilettet. Measurelet blev også anset som værende en mere hygiejnisk proces end at bære et fyldt bækken til skyllerummene, men noget af personalet følte, at brugen af Measurelet kom på bekostning af fagligheden, når det blev patientens eget ansvar at aflæse resultaterne.

Brugen af Measurelet gjorde, at der ikke længere opstod ophobning af bækkener i skyllerummet, og at personalet oplevede at få mere tid til patienten.

Efter projektets afslutning blev brugen af Measurelet skrevet ind i retningslinjen for patienter med tarmsygdom på Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2020
Slut: april 2021

MERE INFO

Projektet var en del af Digital Vision, der var et stort forsknings- og innovationsprojekt, som sætter fart på digitaliseringsprocessen på én afdeling på Odense Universitetshospital, nemlig Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

Læs mere om Digital Vision.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af forsknings- og innovationsprojektet Digital Vision.

KONTAKT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]