Skip til primært indhold

Measurelet

Når patienter med kronisk inflammatorisk tarmlidelse indlægges på hospitalet, skal de som en del af deres behandling have vejet og beskrevet deres udskillelser.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2020
Slut: april 2021

Hidtil er det foregået ved at patienten bar bækken med indhold fra toilettet til et andet lokale, hvor sygeplejersken efterfølgende skulle veje og beskrive bækkenets indhold. Det kunne opleves som grænseoverskridende og stigmatiserende for patienterne. Projektet Measurelet skulle gøre det mindre ubehageligt for både patienter og personale at holde øje med udskillelserne.

MÅL

Projektets formål var at teste Measurelet, der bestod af en vægt integreret med en tablet, hvor patienterne selv kunne foretage registrering af deres udskillelser og dermed tage en mere aktiv del i deres behandling. Projektet skulle desuden øge patienternes viden om egen sygdom og sundhed.

EVALUERING

Evalueringen af Measurelet er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige resultater viser, at samtlige deltagere foretrækker Measurelet frem for den tidligere procedure.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital.

Projektet var en del af Digital Vision, der var et stort forsknings- og innovationsprojekt, som sætter fart på digitaliseringsprocessen på én afdeling på Odense Universitetshospital, nemlig Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S. Læs mere om Digital Vision.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af forsknings- og innovationsprojektet Digital Vision.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V