MasterMind

MasterMind står for: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the MIND.

Projektet handler om telemedicin inden for psykiatrien, nærmere bestemt telemedicin til behandling af depression. Depression er en hyppigt forekommende lidelse med store sociale omkostninger, og der findes allerede dokumenteret klinisk effekt ved brug af ICT i behandlingen.

MÅL

Målet var at tilbyde et patientcentreret behandlingsforløb og sikre, at patienterne har adgang til behandling af høj kvalitet i deres nærområde.

RESULTATER

MasterMind-projektet implementerede kognitiv adfærdsterapi via digitale services til knap 5.000 depressive voksne i elleve europæiske lande og implementerede behandling via videokonference til patienter med depression, som behandles af praktiserende læger.

Videokonference bruges til at skabe et netværk mellem de sundhedsprofessionelle, så de bedre kan supportere hinanden og videndele. Derudover kan videokonference bruges til at tilbyde specialistbehandling i yderområder. Derved kan depressive patienter få adgang til terapi, når de har internatadgang.

MasterMind

DATO

Start: marts 2014
Slut: februar 2017

LÆS MERE

Læs mere om projektet på den officielle projekthjemmeside og
følg projektet på twitter

MasterMind

PARTNERE

MasterMind-konsortiet bestod af i alt 23 partnere fra adskillige europæiske lande. Region Syddanmark havde projektlederrollen i MasterMind, og den daglige projektledelse var forankret i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.

EKSTERN FINANSIERING

,

KONTAKT

Claus Duedal Pedersen

Claus Duedal Pedersen

Chefkonsulent | (+45) 2115 3578 | [email protected]

Mette Atipei Craggs

Mette Atipei Craggs

Innovationskonsulent | (+45) 2916 0860 | [email protected]