Skip til primært indhold

MasterMind

MasterMind stod for: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the MIND.

PROJEKTPERIODE

Start: marts 2014
Slut: februar 2017

Projektet handlede om telemedicin inden for psykiatrien, nærmere bestemt telemedicin til behandling af depression. Depression er en hyppigt forekommende lidelse med store sociale omkostninger, og forud for projektet var der allerede dokumenteret klinisk effekt ved brug af ICT (informations- og kommunikationsteknologi) i behandlingen.

MÅL

Målet var at tilbyde et patientcentreret behandlingsforløb og sikre, at patienterne har adgang til behandling af høj kvalitet i deres nærområde.

RESULTATER

MasterMind-projektet implementerede kognitiv adfærdsterapi via digitale services til knap 5.000 depressive voksne i elleve europæiske lande og implementerede collaborative care via videokonference til behandling af patienter med depression, som blev behandlet af praktiserende læger.

Videokonference blev brugt til at skabe et netværk mellem de sundhedsprofessionelle, så de bedre kunne supportere hinanden og videndele. Derudover kunne videokonference bruges til at tilbyde specialistbehandling i yderområder. På den måde fik de depressive patienter adgang til terapi, blot de havde internetadgang.

Efter projektets afslutning er de telepsykiatriske løsninger fortsat i drift hos de fleste af partnerne og mange har valgt at opskalere deres service til flere brugere og sygdomsområder. I Danmark er internetpsykiatri fortsat et tilbud til borgere med panikangst, socialfobi, enkeltfobier og let til moderat depression. Tilbuddet er forankret i Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, og efter afslutningen af MasterMind blev det besluttet at gøre tilbuddet nationalt. Besøg internetpsykiatriens hjemmeside.

Læs mere om projektet på den officielle projekthjemmeside og følg projektet på Twitter.

PARTNERE

MasterMind-konsortiet bestod af i alt 23 partnere fra adskillige europæiske lande. Region Syddanmark havde koordinatorrollen i MasterMind, og den daglige projektledelse var forankret i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V