MAS-AI: Model til at vurdere værdien af kunstig intelligens

Kunstig intelligens (eller artificial intelligence – AI) er i vækst i sundhedssektoren, og Odense Universitetshospital vil som mange andre danske og udenlandske hospitaler i de kommende år skulle tage stilling til stadig flere teknologier, som indeholder AI. Særligt det billeddiagnostiske område ser ud til at kunne få gavn af teknologien. Brugen af AI vil bl.a. kunne påvirke: organisering af behandlingen, patientsikkerhed, behandlingers effekt, patientens oplevelse af behandlingen, ulighed i sundhed, økonomi, personaleforbrug og etik.

MÅL

Formålet med projektet MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) er at udvikle en model, som kan hjælpe beslutningstagere til at vurdere og udpege AI-teknologier inden for billeddiagnostik. På denne måde får man overblik over, hvilke AI-teknologier der skaber værdi, så man kan vælge dem til, og teknologier med ingen eller uhensigtsmæssig effekt kan vælges fra.

Modellen udvikles med udgangspunkt i følgende trin:

  1. En gennemgang af eksisterende guides, evalueringer og vurderinger af værdien af AI inden for det billeddiagnostiske område
  2. Interviews med førende forskere inden for AI i Danmark
  3. Workshops med beslutningstagere, patientorganisationer og forskere

Med input fra ovenstående udvikles en samlet model, som kan give administrative og kliniske ledere overblik over konsekvenserne ved brug af AI-teknologier på det billeddiagnostiske område.

PROJEKTPERIODE

Start: 2020
Slut: 2021

PARTNERE

{:gb}a:3:{i:0;s:165:"";i:1;s:98:"";i:2;s:95:"";}{:}

Projektet gennemføres i samarbejde med Radiologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af puljen for OUH’s Konkurrencemidler.

KONTAKT

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

MTV-konsulent | (+45) 2979 6704 | [email protected]

Malene Grubbe Hildebrandt

Malene Grubbe Hildebrandt

Seniorforsker, overlæge | (+45) 3017 1888 | [email protected]

Benjamin Schnack Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

Postdoc, læge | (+45) 6077 4050 | [email protected]