MAS-AI: Model til at vurdere værdien af kunstig intelligens

Kunstig intelligens (eller artificial intelligence – AI) er i vækst i sundhedssektoren, og Odense Universitetshospital vil som mange andre danske og udenlandske hospitaler i de kommende år skulle tage stilling til stadig flere teknologier, som indeholder AI. Brugen af AI vil bl.a. kunne påvirke: organisering af behandlingen, patientsikkerhed, behandlingers effekt, patientens oplevelse af behandlingen, ulighed i sundhed, økonomi, personaleforbrug og etik.

Men der har hidtil ikke været nogle modeller, der er udviklet til at evaluere effekt og konsekvenser af at anvende kunstig intelligens, og beslutningstagere og sundhedspersonale har været overladt til sig selv i vurderingen af en given løsning.

MÅL

Formålet med projektet MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) var at udvikle en model, som kan hjælpe beslutningstagere til at vurdere og udpege AI-teknologier inden for billeddiagnostik. Med en grundig model til evaluering får man overblik over, hvilke AI-teknologier der skaber værdi, så man kan vælge dem til, og teknologier med ingen eller uhensigtsmæssig effekt kan vælges fra.

Modellen blev udviklet med udgangspunkt i følgende trin:

 1. En gennemgang af eksisterende guides, evalueringer og vurderinger af værdien af AI inden for det billeddiagnostiske område
 2. Interviews med førende forskere inden for AI i Danmark
 3. Workshops med beslutningstagere, patientorganisationer og forskere

Med input fra ovenstående udviklede projektet modellen MAS-AI, som kan give administrative og sundhedsprofessionelle ledere overblik over konsekvenserne ved brug af AI-teknologier.

RESULTATER

Projektet har udviklet modellen MAS-AI, der er et MTV-baseret værktøj, som kan understøtte indførelsen af ny teknologi med kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Modellen er udviklet af en tværfaglig gruppe af eksperter, forskere og patientrepræsentanter, og den består af tre dele:

En tidlig MAS-AI med fire evalueringsområder:

 1. Sundhedsproblemet og den nuværende brug af teknologi
 2. Teknologi
 3. Etiske aspekter
 4. Juridiske aspekter

En fuld MAS-AI med øvrige fem evalueringsområder:

 1. Sikkerhed
 2. Kliniske aspekter
 3. Økonomi
 4. Organisation
 5. Patientperspektiver

samt fem procesfaktorer, som det anbefales at forholde sig til undervejs i evalueringsprocessen.

En evaluering ved hjælp af MAS-AI kan understøtte beslutningsprocessen i forhold til anvendelsen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet samt øge gennemsigtigheden for alle involverede parter.

Læs artiklen Model for ASsessing the value of Artificial Intelligence in medical imaging (MAS-AI) i International Journal of Technology Assessment in Health Care.

PROJEKTPERIODE

Start: 2020
Slut: 2021

MERE INFO

Dette projekt involverer kunstig intelligens og er derfor også forankret hos Center for Klinisk Kunstig Intelligens (CAI-X).

Læs mere om projektet på cai-x.com

Læs artiklen Model for ASsessing the value of Artificial Intelligence in medical imaging (MAS-AI) i International Journal of Technology Assessment in Health Care.

Læs pre-print af artiklen om MAS-AI her.

Læs bagvedliggende review for MAS-AI i BMC Medical Imaging.

PARTNERE

{:gb}a:3:{i:0;s:165:"";i:1;s:98:"";i:2;s:95:"";}{:}

Projektet gennemføres i samarbejde med Radiologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH. Desuden gennemføres en canadisk validering af MAS-AI i samarbejde med Theta Collaborative og Transform HF.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af puljen for OUH’s Konkurrencemidler.

KONTAKT

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d. | (+45) 2979 6704 | [email protected]

Malene Grubbe Hildebrandt

Malene Grubbe Hildebrandt

Seniorforsker, overlæge | (+45) 3017 1888 | [email protected]

Benjamin Schnack Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

Postdoc, læge | (+45) 6077 4050 | [email protected]