MAGI: Kunstig intelligens (AI) til diagnostik af brystkræft

Kvinder i Danmark mellem 50 og 69 år bliver hvert andet år tilbudt en mammografi; en røntgenundersøgelse af brystet, hvor formålet med screeningen er at opdage brystkræft i de tidlige stadier. Jo tidligere behandlingen igangsættes, jo bedre er prognosen for overlevelse.

Årligt foretages ca. 70.000 screeninger for brystkræft i Region Syddanmark, hvor der ved hver brystkræftscreening bliver taget fire røntgenbilleder. Hver enkelt røntgenbillede bliver vurderet af to uafhængige radiologer for at sikre højeste kvalitet. Det er ressourcekrævende, og derfor er der behov for et klinisk værktøj, der kan reducere behovet for radiologer og samtidig bevare og/eller øge kvaliteten.

MÅL

Det overordnede formål med projektet er at udvikle og afprøve et AI-værktøj til diagnostik af brystkræft for at sikre tidligere og mere præcis diagnostik, som kan føre til hurtigere igangsættelse af behandling – og dermed bedre chance for overlevelse og øget livskvalitet.

De to overordnede aktiviteter i projektet er:

  1. Automatisering af dataudtræk
    Dataudtræk til AI-projekter er essentielle, men tidskrævende at gøre manuelt. og derfor skal processen tidsoptimeres gennem automatisering af dataudtræk. Dette vil være til gavn for fremtidige AI-valideringsprojekter samt understøtte fremtidig datainfrastruktur til brug af klinisk AI.
  2. Validering af AI-værktøj til billeddiagnostik
    Projektet vil afprøve og validere AI til at understøtte kliniske beslutninger ved diagnosticering af brystkræft. AI har potentiale til at øge kvaliteten i vurderingen af røntgenbilleder og optimere de tilgængelige lægeressourcer. Projektet bliver testet på alle billeddiagnostiske afdelinger i Region Syddanmark og inkluderer både kvinder fra det almindelige screeningsprogram (screeningsmammografi) og kvinder henvist fra egen læge (klinisk mammografi).

Læs mere om målet for projektet og hvem, der står bag, under denne video

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2020
Slut: december 2023

MAGI logo

OM PROJEKTET

Projektet vil på tværs af hospitalerne i Region Syddanmark være de første i Danmark til at teste AI på mammografi-screeningsbilleder.

Læs artikel fra projektet hos Ugeskrift for Læger: Kunstig intelligens til cancerdiagnostik i brystkræftscreening (kræver login) eller i MedicoTeknik: Fremtidens screening for brystkræft bruger kunstig intelligens.

Da projektet involverer kunstig intelligens, er det også forankret hos Center for Klinisk Kunstig Intelligens (CAI-X)

NYHEDSBREV

Tilmeld dig MAGIs nyhedsbrev ved at skrive til projektleder Thea Damkjær Syse på [email protected]

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som led i den generelle oplysningspligt til alle deltagere, hvis helbredsoplysninger bliver brugt i projektet, kan man i følgende dokument læse mere om bl.a. brugen af ens sundhedsdata samt ens rettigheder som deltager.

Behandling af personoplysninger

PARTNERE

Ole Graumann, forskningsleder, og Benjamin Schnack Rasmussen, postdoc, fra Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital har taget initiativ til projektet.

Projektet er et samarbejde mellem de radiologiske afdelinger på alle sygehusene i Region Syddanmark.

EKSTERN FINANSIERING

{:da}a:1:{i:0;s:76:"";}{:}{:gb}a:1:{i:0;s:110:"";}{:}

KONTAKT

Thea Damkjær Syse

Thea Damkjær Syse

Innovationskonsulent | (+45) 2323 7449 | [email protected]

Benjamin Schnack Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

Postdoc, læge | (+45) 6077 4050 | [email protected]