Skip til primært indhold

MAGI: Kunstig intelligens (AI) til diagnostik af brystkræft

Kvinder i Danmark mellem 50 og 69 år bliver hvert andet år tilbudt en mammografi; en røntgenundersøgelse af brystet, hvor formålet med screeningen er at opdage brystkræft i de tidlige stadier. Jo tidligere behandlingen igangsættes, jo bedre er prognosen for overlevelse.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2020
Slut: december 2023

Årligt foretages ca. 70.000 screeninger for brystkræft i Region Syddanmark, hvor der ved hver brystkræftscreening bliver taget fire røntgenbilleder. Hver enkelt røntgenbillede bliver vurderet af to uafhængige radiologer for at sikre højeste kvalitet. Det er ressourcekrævende, og derfor er der behov for et klinisk værktøj, der kan reducere behovet for radiologer og samtidig bevare og/eller øge kvaliteten.

MÅL

Det overordnede formål med projektet var at udvikle og afprøve et AI-værktøj til diagnostik af brystkræft for at sikre tidligere og mere præcis diagnostik, som kunne føre til hurtigere igangsættelse af behandling – og dermed bedre chance for overlevelse og øget livskvalitet.

De to overordnede aktiviteter i projektet var:

  • Automatisering af dataudtræk
    Dataudtræk til AI-projekter er essentielle, men tidskrævende at gøre manuelt. Derfor skal processen tidsoptimeres gennem automatisering af dataudtræk. Dette vil være til gavn for fremtidige AI-valideringsprojekter samt understøtte fremtidig datainfrastruktur til brug af klinisk AI.
  • Validering af AI-værktøj til billeddiagnostik
    Projektet ville afprøve og validere AI til at understøtte kliniske beslutninger ved diagnosticering af brystkræft. AI har potentiale til at øge kvaliteten i vurderingen af røntgenbilleder og optimere de tilgængelige lægeressourcer. Projektet skulle testes på alle billeddiagnostiske afdelinger i Region Syddanmark og inkludere både kvinder fra det almindelige screeningsprogram (screeningsmammografi) og kvinder henvist fra egen læge (klinisk mammografi).

Se en video med introduktion til projektet.

RESULTATER

Resultaterne fra MAGI-projektet bliver arbejdet videre med i et nyt projekt, der skal undersøge mulighederne for indkøb af en AI-løsning til driften i mammografien.

PARTNERE

Ole Graumann, forskningsleder, og Benjamin Schnack Rasmussen, postdoc, fra forskningsenheden UNIFY på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital tog initiativ til projektet.

Projektet var et samarbejde mellem de radiologiske afdelinger på alle sygehusene i Region Syddanmark.

Da projektet involverede kunstig intelligens, var det også forankret hos Center for Klinisk Kunstig Intelligens (CAI-X).

Thea Damkjær Syse

Thea Damkjær Syse

Projektleder

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2323 7449
Benjamin S. Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

Lektor, læge, klinisk forskningsleder ved CAI-X

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling og Centre for Clinical AI (CAI-X)


2434 1749 CAI-X
APPFWU02V