Innovativt indkøb af mobile ydelser til hjertepatienter

I forbindelse med EU-projektet Unwired Health fik CIMT en bevilling fra Markedsmodningsfonden, som skulle understøtte processen til forberedelse af en anderledes og nytænkende udbudsform; Pre-Commercial Procurement process.

Bevillingen dækkede den indledende fase (behovsafdækning i regionen) til udbuddet, da den fase ikke var dækket af finansieringen til Unwired Health. I fasen skulle behov og krav til løsninger kortlægges og beskrives.

MÅL

Behovsafdækningsfasen skulle sikre, at forarbejdet til den internationale udbudsproces havde de nødvendige ressourcer, så vi kunne få mest muligt ud af den viden, der kom ud af projektet.

RESULTATER

Efter behovsafdækningen var det planen at gennemføre et prækommercielt indkøb på europæisk plan sammen med de øvrige partnere i Unwired Health-projektet. Det viste sig dog, at det ville give de indkøbende regioner uhensigtsmæssige udgifter, og derfor blev projektet i stedet afsluttet efter den indledende fase.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2014
Slut: april 2016

PARTNERE

Projektet blev udført i regi af Unwired Health

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]