Skip til primært indhold

Implementering af videokonsultationer i almen praksis

Før covid-19 blev videokonsultationer kun brugt i begrænset omfang, men på grund af ​​coronapandemien er videokonsultationer blevet implementeret i et hidtil uset tempo, hvilket har gjort det muligt for praktiserende læger at fortsætte med at hjælpe patienter og samtidig undgå risikoen for virusspredning.

PROJEKTPERIODE

Start: maj 2020
Slut: 30. september 2024

I kraft af politiske ambitioner om øget digital adgang til sundhedsydelser, er det planen, at videokonsultationer fortsat skal benyttes i almen praksis på den anden side af coronapandemien.

Fra tidligere forskning ved vi, at videokonsultationer kan give hurtig og bekvem adgang til sundhedspleje, især i fjerntliggende områder, hvor patienterne kan undgå lang transporttid. For socialt sårbare patienter kan videokonsultationer dæmpe angstfølelser relateret til lægebesøg, mens det for andre kan minimere følelsen af at være syg, at man ikke skal møde fysisk op i lægeklinikken.

Organisatoriske faktorer har vist sig at spille en væsentlig rolle for en vellykket implementering af videokonsultationer. Vellykket implementering kræver en planlagt og koordineret tilgang, der involverer uddannelse af personale og koordinering af ansvarlige medarbejdere. Indførelsen af ​​videokonsultationer i almen praksis betyder, at arbejdsmetoderne og rutinerne tilpasses til en ny praksis skabt af nye teknologier. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan tilpasninger til nye arbejdsmetoder og teknologier foretages, og hvordan de påvirker arbejdslivet for sundhedspersonalet.

MÅL

Forskningsbaseret viden om brug af videokonsultationer i almen praksis er vigtig for både sundhedspersonale, patienter og politikere for at sikre en høj kvalitet i almen praksis i forhold til fremtidig brug af videokonsultationer.

Formålet med dette projekt er derfor at identificere og forstå mulighederne og udfordringerne ved implementering af videokonsultationer for at opnå vedvarende brug af videokonsultationer i almen praksis.

Studiet er inddelt i tre niveauer:

  1. den individuelle bruger (mikroniveau),
  2. det organisatoriske aspekt (mesoniveau)
  3. den nationale og bredere kontekst for implementeringen af videokonsultationer (makroniveau)

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Elle Lüchau. Se Elles publikationer.

Hovedvejleder på projektet er Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU.

Medvejledere er Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, Finn Olesen, Aarhus Universitet og Helen Atherton, University of Warwick.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Fonden for Almen Praksis og Sygeforsikringen Danmark.

Elle Lüchau

Elle Lüchau

Ph.d.-studerende

Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet


(+45) 6550 9577
APPFWU02V