Implementering af EPJ-systemer

I den digitale tidsalder er det en udfordring at håndtere og styre udskiftningen af forældede informations- og kommunikationssystemer (IKT-systemer) og implementere nye, tidssvarende systemer samtidig med, at produktivitet, servicekvalitet og datasikkerhed fastholdes.

Det største IT-system på sygehusene er den elektroniske patientjournaler (EPJ-systemet), der samler viden om patienters sygdom og behandling. Et velfungerende EPJ-system er således afgørende for kvaliteten af det kliniske arbejde, personalets arbejdsgange og for ressourceforbruget.

“Ledelse af implementeringen af EPJ-systemer i Region Nordjylland og Region Syddanmark” er et forskningsprojekt, der undersøger implementering og ledelse af nye EPJ-systemer samt mulige effekter på personalets arbejdsgange og sygehusenes kvalitet og produktivitet.

MÅL

Projektets mål er at analysere betydningen af forskelle i ledelse for implementeringsprocessens resultater. Dette for at udvikle evidensbaseret viden om bedste praksis for udskiftning af store IKT-systemer i sundhedsvæsnet.

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er projektets formål at styrke Danmarks position som digital frontløber gennem opbygningen af viden omkring vellykket ledelse og organisering af IKT-implementering. Samtidig skal forskningsprojektet kvalificere ledelsen og organisationen i implementeringsprocesserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark gennem løbende feedback om projektets resultater til Regionerne.

Forskningsprojektet forventes at bidrage med viden til ledelse og organisation, som forsøger at implementere nye informations- og kommunikationstekniske systemer, herunder EPJ. Det kan fx være viden om:

  1. Medarbejdernes forventninger til og vurderinger af ledelsesstil, -aktiviteter og -engagement, samt ressourcer til implementering og informationer før og under implementering af EPJ-systemet.
  2. Medarbejdernes brug af systemet og barrierer for det.
  3. Udviklingen i afdelingernes registreringer, produktivitet og behandlingskvalitet før, under og efter udrulningen af EPJ-systemet.

PROJEKTPERIODE

Start: maj 2021
Slut: sommer 2024

PARTNERE

Forskningsprojektet ledes i  et samarbejde mellem professor Kristian Kidholm, professor Morten Balle Hansen, Center for Organisation, Ledelse og Administration (AAU) og professor Christian Nøhr, Center for Sundhedsinformatik og Teknologi (SDU).

KONTAKT

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Seniorforsker, lektor | (+45) 2423 7434 | [email protected]