ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

Sundhedssektoren bruger meget tid og mange penge på udvikling, test og implementering af eSundhed og telemedicin til en bred vifte af fysiske og psykiske lidelser. Men kun få af de telemedicinske løsninger bliver en del af hverdagen i sundhedssektoren og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret.

Med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra tidligere EU-projekter (fx Renewing Health og MasterMind) vil ImpleMentAll udvikle en systematisk fremgangsmåde, der skal lette implementeringen af telemedicinske løsninger i fremtiden. Den rette fremgangsmåde findes ved at samle viden om udvikling, anvendelse og evaluering af de implementeringsstrategier, der bliver brugt på forskellige projekter om eSundhed og medicinsk teknologi i en række lande. Tidligere forskning på området inddrages også i projektet.

MÅL

Målet med ImpleMentAll er at udvikle en på samme tid generisk og skræddersyet fremgangsmåde til at implementere eSundhedsløsninger. Den nye fremgangsmåde vil lette og sikre implementeringen af telemedicinske løsninger til både fysiske og psykiske lidelser.

Projektet tager udgangspunkt i igangværende implementeringsprojekter hos de involverede partnere.

PARTNERE

OUH er lead-partner på projektet. Derudover deltager partnere fra 10 andre lande.

ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er delvist finansieret af SC1-PM-21-2016 i Horizon 2020. Derudover finansierer de australske partnere også en del af projektet.

ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

DATO

Start: januar 2017
Slut: marts 2021

{:da}ImpleMentAll – Implementering af eSundhed{:}{:gb}ImpleMentAll – Getting eHealth Implementation Right{:}

KONTAKT

Claus Duedal Pedersen

Claus Duedal Pedersen

Chefkonsulent | (+45) 2115 3578 | [email protected]

Mette Atipei Craggs

Mette Atipei Craggs

Innovationskonsulent | (+45) 2916 0860 | [email protected]

Mette Maria Skjøth

Mette Maria Skjøth

Projektansvarlig | (+45) 2057 5043 | [email protected]

Claus Duedal Mette Craggs Mette Maria Skjøth