Skip til primært indhold

ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

Sundhedssektoren bruger meget tid og mange penge på udvikling, test og implementering af eSundhed og telemedicin til en bred vifte af fysiske og psykiske lidelser. Men kun få af de telemedicinske løsninger bliver en del af hverdagen i sundhedssektoren og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2017
Slut: marts 2021 (projektet er i foråret
2020 overgået til Center for Digital Psykiatri)

Med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra tidligere EU-projekter (fx Renewing Health og MasterMind) ville ImpleMentAll udvikle en systematisk fremgangsmåde, der skulle lette implementeringen af telemedicinske løsninger i fremtiden. Den rette fremgangsmåde var ved at samle viden om udvikling, anvendelse og evaluering af de implementeringsstrategier, der bliver brugt på forskellige projekter om eSundhed og medicinsk teknologi i en række lande. Tidligere forskning på området blev også inddraget i projektet.

MÅL

Målet med ImpleMentAll var at udvikle en på samme tid generisk og skræddersyet fremgangsmåde til at implementere eSundhedsløsninger. Den nye fremgangsmåde ville lette og sikre implementeringen af telemedicinske løsninger til både fysiske og psykiske lidelser.

Projektet tog udgangspunkt i igangværende implementeringsprojekter hos de involverede partnere.

PARTNERE

Region Syddanmark var lead-partner på projektet. Derudover deltog partnere fra 10 andre lande.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var delvist finansieret af SC1-PM-21-2016 i Horizon 2020. Derudover finansierede de australske partnere også en del af projektet.

Besøg projektets hjemmeside.

Følg ImplementAll på Twitter.

APPFWU01V