Sundhedsdroner

Tiden er helt afgørende i hospitalsvæsenet, når det gælder om at få stillet en diagnose, startet behandling eller leveret specialudstyr til en bestemt placering.

Når prøver kommer hurtigere kommer frem til analyse, kan man også hurtigere stille en diagnose og starte behandling. Det kan fx betyde, at man kan undgå at isolere patienterne unødigt og bruge mindre bredspektret antibiotika i tilfælde af mistanke om smitsom infektion.

MÅL

Projektet testede droner til hurtigere transport af medicinsk udstyr og biologiske prøver i forhold til de nuværende transportformer. Derfor skulle projektet afprøve dronetransport via såkaldte “luftkorridorer” mellem OUH’s hospitalsenheder i Odense, Svendborg og på Ærø.

Droneteknologien som sådan er færdigudviklet, så projektet handlede om at udvikle infrastruktur og manglende komponenter som fx transportkasser egnet til luftbåren transport af biologiske prøver.

De første testflyvninger fandt sted allerede i 2020 i luftrummet over Danmarks nationale dronetestcenter i HCA Airport lige uden for Odense. Derefter er dronerne testet i at flyve uden for synsvidde (BVLOS – beyond visual line of sight) i en korridor mellem Ærø, Svendborg og Odense. I den forbindelse har Trafikstyrelsen udstedt tilladelser, og dronerne er udstyret med sikkerhedssystemer, så de flyver lige så sikkert som almindelige fly.

EVALUERING

OUH skulle, udover at være test-site for prøveflyvningerne, også stå for en tidlig vurdering af værdien af sundhedsdroneprojektet efter modellen EARTH, som er et redskab til tidlig realistisk vurdering af værdien af nye innovative teknologier på sygehuse (EARTH er en forkortelse for:  Early realistic assessment of innovative technologies in hospitals).

Projektets forventninger var, at brug af droner til transport af blodprøver, kan reducere 12 timers transport til blot 45 minutter. Projektet anslog, at såfremt droner overtager transporten af blodprøver vil der være et økonomisk potentiale for de danske hospitaler på 200 mio. kroner. Evalueringsopgaven var bl.a. at udfordre og tjekke de antagelser og den logik, der ligger bag disse forventninger samt vurdere, om skøn erstattes af mere solid viden, og om risikoen bliver mindre over tid i projektet. Den tidlige evaluering ved hjælp af modellen EARTH vil give et bud på, om forventningerne er realistiske at opnå.

RESULTATER

Nogle af projektets vigtigste resultater er:

  • en tidlig evaluering af konsekvenserne for kliniske, patienttilfredshedsmæssige, økonomiske, tekniske og organisatoriske områder.
  • analyse af de mest markante barrierer for at anvende droner i sundhedsvæsenet.
  • en lang række testflyvninger – i alt over 5000 km og 160 timer. Til sidst i projektperioden fløj dronen hele distancen fra Svendborg Sygehus til Ærø Sygehus.
  • test af droner og droneteknologi.
  • 11 peer-reviewed publikationer publiceret og flere på vej.

Der er en videnskabelig artikel på vej om konklusionerne fra evalueringen.

Kjeld Jensen Iben Fasterholdt

PARTNERE

Projektet er et samarbejde med Syddansk Universitets Dronecenter, som også huser det nationale UAS Denmark dronetestcenter samt virksomhederne Holo, Falck A/S, Unifly og Scandinavian Avionics A/S, der alle sammen arbejder inden for drone- og sundhedslogistik.

Projektet ledes af lektor Kjeld Jensen fra SDU’s Dronecenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, mens MTV-konsulent Iben Fasterholdt er partnerkoordinator for OUH.

, , , , ,

EKSTERN FINANSIERING

HealthDrone har modtaget økonomisk støtte på 14 millioner fra Innovationsfonden.

Kjeld Jensen

Kjeld Jensen

Lektor, SDU Dronecenter | (+45) 4280 2580 | [email protected]

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d. | (+45) 2979 6704 | [email protected]