Sundhedsdroner

Tiden er helt afgørende i hospitalsvæsenet, når det gælder om at få stillet en diagnose, startet behandling eller leveret specialudstyr til en bestemt placering. Derfor ser SDU og OUH nu på droner som et muligt svar på bedre effektivitet inden for hospitalslogistik. Projektet HealthDrone/ Sundhedsdroner startede i januar 2019 og er første gang, droner benyttes til hospitalslogistik i Danmark.

MÅL

Formålet med projektet er, at dronerne skal sikre hurtigere transport af medicinsk udstyr, biologiske prøver og på sigt sundhedspersonale end de nuværende transportformer. Derfor skal projektet afprøve dronetransport via såkaldte “luftkorridorer” mellem OUH’s hospitalsenheder i Odense, Svendborg og på Ærø.

Det forventes, at blodprøver kan flyves fra A til B på under en time, hvor det i dag kan tage 12 timer at flytte prøver fra en klinisk afdeling til det centrale laboratorium til analyse. Når prøver kommer hurtigere kommer frem til analyse, kan man også hurtigere stille diagnose og starte behandling. Det kan fx betyde, at man kan undgå at isolere patienterne unødigt og bruge mindre bredspektret antibiotika i tilfælde med mistanke om smitsom infektion. Ved at flyve særligt udstyr ud til mindre klinikker eller endda borgeres hjem, vil lokalt sundhedspersonale kunne foretage undersøgelser, som normalt ville kræve at borgeren tog turen til nærmeste hospital. Det er også planen, at en særlig type drone på sigt kan transportere speciallæger, hvis operationsstuer på andre hospitaler står med akutte udfordringer.

Droneteknologien som sådan er færdigudviklet, så projektet handler om at udvikle infrastruktur og manglende komponenter som fx transportkasser egnet til luftbåren transport af biologiske prøver.

De første testflyvninger fandt sted allerede i 2020 i luftrummet over Danmarks nationale dronetestcenter i HCA Airport lige uden for Odense. Derefter skal dronerne testes i at flyve uden for synsvidde (BVLOS – beyond visual line of sight) i en korridor mellem Ærø, Svendborg og Odense. I den forbindelse har Trafikstyrelsen udstedt tilladelser, og dronerne er udstyret med sikkerhedssystemer, så de flyver lige så sikkert som almindelige fly.

EVALUERING

OUH skal, udover at være test-site for prøveflyvningerne, også stå for en tidlig vurdering af værdien af sundhedsdroneprojektet efter den nyudviklede model EARTH. EARTH er et redskab til tidlig realistisk vurdering af værdien af nye innovative teknologier på sygehuse (EARTH er en forkortelse for:  Early realistic assessment of innovative technologies in hospitals).

Projektets forventninger er, at brug af droner til transport af blodprøver, kan reducere 12 timers transport til blot 45 minutter. Projektet anslår, at såfremt dronerne overtager transporten af blodprøver vil der være et økonomisk potentiale for de danske hospitaler på 200 mio. kroner. Opgaven bliver at udfordre og tjekke de antagelser og den logik, der ligger bag disse forventninger samt vurdere, om skøn erstattes af mere solid viden, og om risikoen bliver mindre over tid i projektet. Den tidlige evaluering ved hjælp af modellen EARTH vil give et bud på, om forventningerne er realistiske at opnå.

Kjeld Jensen Iben Fasterholdt

Sundhedsdroner logo

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2021

LÆS MERE

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside sundhedsdroner.dk.

Følg projektet på Twitter @sundhedsdroner

Følg projektet på Facebook, hvor der bl.a. bliver informeret om borgerrettede events såsom prøveflyvninger.

 

PRESSE

TV2: droneforsker Kjeld Jensen fortæller om arbejdet med dronerne

Fyens Stiftstidende: “Direktør efter flyvetur i læge-drone: – Jeg følte mig helt tryg”

PARTNERE

Projektet er et samarbejde med Syddansk Universitets Dronecenter, som også huser det nationale UAS Denmark dronetestcenter samt virksomhederne Holo, Falck A/S, Unifly og Scandinavian Avionics A/S, der alle sammen arbejder inden for drone- og sundhedslogistik.

Projektet ledes af lektor Kjeld Jensen fra SDU’s Dronecenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, mens MTV-konsulent Iben Fasterholdt er partnerkoordinator for OUH.

, , , , ,

EKSTERN FINANSIERING

HealthDrone har modtaget økonomisk støtte på 14 millioner fra Innovationsfonden.

Kjeld Jensen

Kjeld Jensen

Lektor, SDU Dronecenter | (+45) 4280 2580 | [email protected]

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

MTV-konsulent, ph.d. | (+45) 2979 6704 | [email protected]