Grib alarmen

På mange af Odense Universitetshospitals (OUH) sengeafdelinger ligger patienter koblet til medicinsk udstyr, der monitorerer patientens tilstand. I dag har OUH flersengsstuer, hvor plejepersonalet har mulighed for at overvåge flere patienter samtidig, men på det nye OUH vil der være énsengsstuer, og sygeplejersken har nu ikke længere et samlet overblik over alle de patienter, hun passer.

Står man hos en patient, og der går en alarm på en anden stue, kan det være svært at træffe beslutning om, hvilken patient der skal prioriteres. Måske er patienten på den anden stue blevet akut dårlig, eller måske er der blot tale om en teknisk alarm, fordi apparatet snart kræver strømtilslutning?

MÅL

I projektet udvikles et digitalt system, der gør det muligt at få alarmer fra udstyr på afdelingen sendt til personalets smartphones og samtidig filtrere data fra det medicinske udstyr, så hver type alarm kan få sin egen lyd. Med alarmsystemet kan personalet ved hjælp af lyden fra systemet på deres smartphone differentiere mellem tekniske alarmer og kliniske alarmer. Derved kan sygeplejersken på et objektivt grundlag træffe beslutning om, hvilken patient der kræver tilstedeværelse først.

Alarmsystemet giver endvidere mulighed for kortvarigt at frigive hænder til andre opgaver, da patienterne nu kan observeres på afstand. Sygeplejersken kan fx gå i medicinrummet med ro i maven, da hun ved, at hun bliver alarmeret med det samme, hvis en alarm går, og hun ved præcis, hvilken seng hun skal løbe til for at yde assistance. Derudover giver det patienter og pårørende ro, da det vil blive muligt at skrue ned for lyden på det medicinske udstyr på stuen, og med nyere medicinsk udstyr vil det sågar være muligt at slukke displayet på udstyret, så patienterne kan få ro og mørke om natten.

RESULTAT

Systemet havde ikke den ønskede effekt. Personalet fandt det svært at anvende, bl.a. på grund af tekniske problemer i testperioden og fordi afdelingen var påvirket af covid-19 og sygeplejestrejke.

Personalet oplevede det dog som positivt, at systemet giver færre lydgener for patienterne, at de er sikre på at kunne høre alarmen, selvom de er et stykke fra patienten samt muligheden for at kunne differentiere på typen af alarm. I praksis fungerede det dog ikke på Afd. S.

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2020
Slut: december 2021

PARTNERE

Projektet gennemføres på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital i samarbejde med virksomhederne Cambio og Ascom.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH’s Innovationspulje.

KONTAKTRikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent | (+45) 2925 0807 | [email protected]