GERI-kufferten

Det er til gavn for både patient og hospital at reducere antallet af akutte medicinske indlæggelser. Et skridt på vejen er tidlig opsporing og rettidig intervention over for ældre, svækkede borgere, der ofte lider af multimorbiditet og funktionstab.

Analyseudstyr og telemedicinsk teknologi skal nu gøre det nemmere for praksislægen og hjemmeplejen at lave en tidlig behandlingsintervention i patientens eget hjem.

Ved hjemmebesøget medbringer akutsygeplejersken den nyudviklede GERI-kuffert. Data fra målingerne overføres direkte til en fælles IT-platform, som kan tilgås af både hjemmepleje, praktiserende læge og på sigt også sygehuset, hvilket forenkler kommunikationen og behandlingstiden.

MÅL

GERI-kufferten og dens digitale teknologi vil forenkle kommunikationen mellem hjemmeplejen og egen læge, og dermed være effektiv og tidsbesparende – både hvad angår egen læges og hjemmeplejens indsats, og i forhold til tidlig behandlingsintervention over for den ældre borger.

Hvis GERI-kufferten og den tidligere behandlingsintervention kan hjælpe til at undgå indlæggelser, vil det være en gevinst for borgeren og de pårørende. Men det er også en gevinst for kommunen, der sparer udgiften til indlæggelsen, og for sygehuset, hvor sengepladserne bliver færre. Der er altså både en gevinst i livskvalitet for den enkelte og en økonomisk gevinst.

DATO

Start:  2017
Slut:  2019

GERI-kufferten er et minilaboratorium. GERI er en forkortelse for geriatri – læren om alderdommens sygdomme.

Kufferten indeholder bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt og udstyr til blodprøveanalyser.

PARTNERE

KONTAKT

Lisbeth Jørgensen

Lisbeth Jørgensen

Innovationskonsulent | (+45) 3055 5137 | [email protected]