GERI-kufferten

GERI-kufferten er et værktøj, der skal hjælpe hjemmeplejen – i samarbejde med den praktiserende læge – til tidlig indsats hos svækkede ældre og derved undgå akutte indlæggelser.

Ved hjemmebesøg hos den ældre borger medbringer hjemmeplejens akutsygeplejerske en GERI-kuffert med udstyr til at foretage kliniske målinger. Data fra målingerne overføres direkte til en fælles IT-platform, som kan tilgås af både hjemmepleje, praktiserende læge og på sigt også sygehuset. Det reducerer risikoen for misforståelser og giver et bedre beslutningsgrundlag for videre behandling.

{:da}GERI-kufferten{:}{:gb}The GERI Toolbox{:}

MÅL

GERI-kufferten og dens digitale teknologi vil forenkle kommunikationen mellem hjemmeplejen og egen læge og give et bedre samarbejde  på tværs af sektorerne til gavn for de svage ældre borgere.

Hvis GERI-kufferten og den tidligere indsats kan hjælpe til at undgå indlæggelser, vil det være en gevinst for borgeren og de pårørende. Men det er også en gevinst for kommunen, der sparer udgiften til indlæggelsen, og for sygehuset, hvor sengepladserne bliver færre. GERI-kufferten kan altså både blive en gevinst i livskvalitet for den enkelte og en økonomisk gevinst.

Anne Bøgegaard

DATO

Start:  2017
Slut: december 2019

GERI-kufferten er et minilaboratorium. Kufferten indeholder bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt og udstyr til blodprøveanalyser.

GERI er en forkortelse for geriatri – læren om alderdommens sygdomme.

Læs mere på projektets hjemmeside.

GERI-kufferten er en videreførelse af projektet PAATH.

PARTNERE

GERI-kufferten testes i Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Svendborg Kommune.

GERI-kufferten, GERI-kufferten, GERI-kufferten

EKSTERN FINANSIERING

GERI-kufferten

KONTAKT

Anne Bøgegaard

Anne Bøgegaard

Innovationskonsulent | (+45) 2912 0917 | [email protected]