Skip til primært indhold

Seniorforsker Jane Clemensen

Jane Clemensen har været tilknyttet CIMT siden 2014.

Jane Clemensen

 • Forskningsleder, professor i
  Participatory Design, Telehealth
  og Ecology of Care ved H.C.
  Andersens Børne- og
  Ungehospital på OUH.
 • Centerleder ved Center for
  Compassion i Sundhedsvæsenet.

Se Jane Clemensens publikationer.

Janes speciale er Participatory Design; et forskningsdesign, som er udviklet i datalogien, men som Jane har tilpasset og udviklet til sundhedsvidenskaben. Participatory Design involverer alle interessenter i hele forskningsprocessen; patienter, pårørende, klinikere, ledelsen og virksomheder.

Jane er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har blandt meget andet været med til at starte kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje; cand.cur. på SDU. Ved siden af sin forskning og vejledning af en række ph.d.-studerende underviser Jane på forskellige sundhedsfaglige uddannelser.

I foråret 2017 vandt hun prisen som Årets Forsker ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, og i november 2017 blev Jane udnævnt til professor i Participatory Design, Telehealth og Ecology of Care ved Klinisk Institut på SDU og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital på OUH.

Jane er ikke bange for at stille de skæve spørgsmål og sætte spørgsmålstegn ved ”plejer”. Hun vil gerne sætte fokus på emner, som vi ikke normalt taler om i sundhedsvæsenet.

”Det, der motiverer mig, er at kunne forandre nogle ting til det bedre. Jeg brænder for, at den forskning vi laver, kommer ud i verden til patienterne og den almindelige befolkning. Forskningen skal ud og arbejde og gøre en forskel”.

Janes område Ecology of Care har de senere år gennemgået en stor lokal udvikling på Odense Universitetshospital, idet hun sammen med seks andre forskere og klinikere er ved at etablere et netværk og et Center for Compassion i Region Syddanmark. Centerets formål er blandt andet at forebygge stress, empatitræthed og burnout hos medarbejdere. Læs mere om Center for Compassion på sdu.dk.

Jane har udarbejdet en håndbog om telesundhed, sundhedsteknologi og participatory design til undervisere ved universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Læs håndbogen her.

Jane er også medlem af CIMT’s forskningsudvalg.

APPFWU02V