CIMT er Danmarks største enhed for forskning i telemedicin og eHealth

CIMT samarbejder med alle forskningsområder på SDU – både på det Sundhedsvidenskabelige, det Tekniske, det Naturvidenskabelige, det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelige fakultet. Det sikrer en tværfaglig og tværvidenskabelig tilgang til forskningen og implementeringen af forskningsresultaterne.

På OUH er alle medicinske specialer samlet, og CIMT arbejder på tværs af hele hospitalet og med alle fagområder. Det brede samarbejde gør hele forskellen, når sundhedsvæsenet skal blive klar til fremtidens patienter.

Forskerne i CIMT forsker bredt inden for området sundhedsteknologi. Forskerne kommer fra mange forskellige fagområder, og de ph.d.-studerende tæller både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører, folkesundhedskandidater og økonomer.

Derfor omfatter forskningen bl.a. effekter på patienternes helbred, effekter på patientoplevelse og patienttilfredshed, effekter på patientsikkerhed, effekter på arbejdsmiljø, tekniske aspekter (fx integration af IT-systemer) og økonomiske, etiske og juridiske aspekter.

Forskningsområderne i CIMT er bl.a.:

  • Måling af kliniske effekter af telemedicin og ny teknologi
  • Forskning i bruger- og patientoplevelser og participatory design
  • Forskning i best practice inden for implementering af ny teknologi
  • Økonomisk evaluering af telemedicin/ny teknologi
  • Organisatoriske studier
  • MAST – Multidisciplinær evaluering af telemedicin
  • Metoder til evaluering af Shared Care/tværsektoriel brug af teknologiske løsninger

FORSKNING I AI OG ROBOTTER

De to forsknings- og innovationscentre Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR) varetager forskning og innovation inden for hhv. kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og robotteknologi i sundhedsvæsenet.

Læs mere om CAI-X på hjemmesiden cai-x.com og læs mere om CCR på hjemmesiden ccrdenmark.com.

CAI-X logo            CCR logo

PUBLIKATIONER

Hvert år publicerer forskerne i CIMT en lang række artikler i både fagspecifikke tidsskrifter for læger, sygeplejersker, ingeniører, etc., og i internationale tidsskrifter om bl.a. telemedicin, ehealth og sundhedsøkonomi.

Se listen over publikationer fra 2020 her.

Se listen over publikationer fra 2019 her. 

Se CIMT’s publikationer fra 2018 her.

På SDU’s hjemmeside kan man løbende se publikationer fra forskerne i CIMT.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi