CIMT er Danmarks største enhed for forskning i telemedicin og eHealth

Forskningsenheden i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi består både af kliniske, samfundsvidenskabelige og tekniske forskere. Det sikrer en tværfaglig og tværvidenskabelig tilgang til forskningen og implementeringen af forskningsresultaterne.

Forskerne i CIMT forsker bredt inden for området sundhedsteknologi. Forskerne kommer fra mange forskellige fagområder, og de ph.d.-studerende tæller både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører, folkesundhedskandidater og økonomer.

Derfor omfatter forskningen bl.a. effekter på patienternes helbred, effekter på patientoplevelse og patienttilfredshed, effekter på patientsikkerhed, effekter på arbejdsmiljø, tekniske aspekter (fx integration af IT-systemer) og økonomiske, etiske og juridiske aspekter.

Forskningsområderne i CIMT er bl.a.:

  • Måling af kliniske effekter af telemedicin og ny teknologi
  • Forskning i bruger- og patientoplevelser og participatory design
  • Forskning i best practice inden for implementering af nyt teknologi
  • Økonomisk evaluering af telemedicin/ny teknologi
  • Organisatoriske studier
  • MAST – Multidisciplinær evaluering af telemedicin
  • Metoder til evaluering af Shared Care/tværsektoriel brug af teknologiske løsninger

PUBLIKATIONER

Se CIMTs publikationer i 2017 (oversigt på engelsk).

Se løbende publikationer fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på SDU’s hjemmeside.