Skip til primært indhold

Værktøj til evaluering af Mit Sygehus-appen

App’en Mit Sygehus er Odense Universitetshospitals platform til digital kommunikation med patienterne. Den er udviklet og brugt på OUH siden 2014, og efterspørgslen har været stor.

PROJEKTPERIODE

Start: 2017

Hensigten med app’en er blandt andet at hjælpe patienterne med at finde relevant information om deres behandlingsforløb og sikre, at de i større udstrækning bliver inddraget i egen behandling.

MÅL

For at sikre størst mulig tilfredshed med Mit Sygehus blandt patienter og personale og samtidig sørge for, at indholdet og anvendelsen af app’en er så optimal som muligt, er der behov for løbende at evaluere brugen og opsamle erfaringer fra patienter og personale for at kunne justere systemet. Evalueringen skal kunne gennemføres på kort tid med et minimalt timeforbrug, og derfor har vi udviklet og afprøvet et evalueringsværktøj. Værktøjet skal lette og ensrette arbejdet med at følge op på Mit Sygehus.

Værktøjet rummer:

  • En guide til de vigtigste 10 trin i en evaluering af brugeroplevelser med Mit Sygehus
  • Et afprøvet spørgeskema til patienter
  • En afprøvet interviewguide til gruppeinterviews med personalet
  • Forslag til brug og analyse af forbrugsdata (fx antal sendte meddelelser)
  • Udkast til informationsmateriale om evalueringen til patienter og personale
Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU01V